Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Duszyński Tadeusz

Tadeusz Duszyński, ur. 28 XII 1948 w Toruniu, zm. 7 V 2011 tamże. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa i Administracji (1979).

1967-1972 operator maszyn analogowych w Zakładach Naprawy Transportu Kolejowego w Ostrowie Wlkp., 1972-1980 aparatowy, następnie specjalista ds. organizacji i kadr w Zakładach Włókien Chemicznych Elana w Toruniu, 1980-1982 kierownik działu organizacji i kadr w Metalchemie tamże. 1969-1982 w PZPR, 1980-1981 czynny w tzw. strukturach poziomych z ramienia OBR Metalchem tamże, opozycyjnych w stosunku do KC PZPR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Metalchemie; w 1981 uczestnik marszów głodowych, współzałożyciel Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

14 XII 1981 uczestnik protestu, po spacyfikowaniu zakładu zwolniony z pracy. Organizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych (krajowych i emigracyjnych), m.in. czasopism, ulotek, znaczków poczt podziemnych, wydawnictw okolicznościowych, kurier między Toruniem, Bydgoszczą, Warszawą. Od 1983 współorganizator toruńskich pielgrzymek Ludzi Pracy do Częstochowy i na Msze za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1983-1986 prowadził magazyn podziemnych wydawnictw. 1982-1989 gł. specjalista ds. lustracji w Centralnym Związku Spółdzielni Pracy Oddział toruńsko-bydgoski, członek TKZ „S” tamże. 1986-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy; w 1987 założyciel i lider Niezależnego Ruchu Społecznego Ziemia Chełmińska, redaktor, autor jego organu „Dlaczego”; organizator manifestacji i kontaktów z Rządem RP na Uchodźstwie.

W 1989 pracownik londyńskiej firmy Aberdeen, członek Amnesty International w Londynie, następnie inicjator założenia AI w Toruniu. 1990-1992 kierownik toruńskiego oddziału PTTK, 1991-1999 prezes Izby Gospodarczej, likwidator Zakładów Meblarskich w Chełmży. W 1993 organizator BBWR w woj. toruńskim. 1999-2002 kierownik zespołu marketingu w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2002-2006 ekspert Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy (PAUCI), od 2006 gł. specjalista ds. rynków wschodnich w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa.

Pośmiertnie wyróżniony medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Paltinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry