Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dutkiewicz Rafał

Rafał Dutkiewicz, ur. 6 VII 1959 w Mikstacie k. Ostrowa Wielkopolskiego. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Podstawowych Problemów Techniki (1982), doktorat z logiki (1986).

Od 1969 w ZHP, 1976–1980 w Radzie Naczelnej.

1979–1980 kolporter „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz wydawnictw NOW–ej (z Warszawy do Wrocławia), we współpracy z działaczami SKS we Wrocławiu (m.in. Tomaszem Wacko) uczestnik akcji malowania napisów na murach. Od 1979 współpracownik, od 1981 członek KIK we Wrocławiu, 1979–1982 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże. 1980–1981 w NZS. Autor art. Chcemy zmieniać świat na lepsze opublikowanym w „Biuletynie Dolnośląskim” nr 23 z 1981.

XII 1981–X 1982 współpracownik RKS Dolny Śląsk, XII 1981 łącznik Kornela Morawieckiego, dostarczał materiały poligraficzne na druk „Z Dnia na Dzień”, I 1982–X 1982 m.in. Władysława Frasyniuka, Barbary Labudy, Józefa Piniora, Piotra Bednarza, (za pośrednictwem ks. Andrzeja Dziełaka) RKS z abp. Henrykiem Gulbinowiczem, V–X 1982 współpracował z redaktorami „Z Dnia na Dzień” Krzysztofem Turkowskim, Henrykiem Zielińskim (przygotowywane przez nich materiały przekazywał drukarni), dostarczanie materiałów poligraficznych potrzebnych do druku pisma. Od 1982 doktorant, 1983–1991 pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

IV–VI 1989 sekretarz KO „S” we Wrocławiu, VIII–XII 1989 w prezydium Wrocławskiego Klubu Obywatelskiego. 18 XII 1989–1990 przew. Wrocławskiego KO „S”. Od 1989 założyciel i członek Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu. 1989–1993 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990–1991 stypendysta Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst we Fryburgu (Niemcy). 1991–1994 w KLD. Od 1991 założyciel i członek Towarzystwa Stypendialnego Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 1991–2002 prezes wrocławskiego oddziału Ward Howell International/Signium International. 2002–2018 prezydent Wrocławia. Od 2006 członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od 2008 członek, 2008–2011 przew. Rady Programowej, od 2011 prezes Stowarzyszenia Dolny Śląsk XXI/Obywatelski Dolny Śląsk. 2008–2010 współzałożyciel i członek, 2008–2009 przew. Ruchu Obywatelskiego Polska XXI.

Autor książki pt. Nowe horyzonty (2006).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1 VII 1982–30 VII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V/V-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Twardy.

 

Kamil Dworaczek, Bożena Szaynok

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry