Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dworzyński Ryszard Stanisław

Ryszard Stanisław Dworzyński, ur. 16 VIII 1952 w Szczecinie. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1972).

W 1974 monter w Zakładach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki w Warszawie, 1975-1976 serwisant w Spółdzielni Pracy Cinema w Szczecinie, 1976-1981 brygadzista w PP Polmozbyt tamże. 17 XII 1970 uczestnik demonstracji pod KW PZPR w Szczecinie.

21-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Polmozbycie; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej „S”, następnie członek KZ.

14-18 XII 1981 uczestnik strajku w Polmozbycie, przewodniczący KS; 21 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, 9 IV 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2 lata więzienia, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, następnie we Wrocławiu (za naruszenie 23 VIII 1982 dyscypliny więziennej skazany przez Sąd Najwyższy w Rewizji Nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości Tadeusza Skóry z 31 X 1983 na dodatkowe 5 mies. więzienia) i w Strzelinie, zwolniony 13 V 1983; zwolniony z pracy bez możliwości jakiegokolwiek zatrudnienia.

Od VII 1984 na emigracji w Szwecji, od jesieni 1985 zatrudniony w Hucie Materiałów Zbrojeniowych dla Budownictwa w Halmstad; do 1989 aktywny uczestnik lokalnych manifestacji w kolejne rocznice 13 XII 1981.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry