Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dybciak Dariusz

Dariusz Dybciak, ur. 23 VI 1959 w Łukowie. Absolwent prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1984).

Od jesieni 1980 w NZS, zaangażowany w prace wydawnicze (łamanie, skład, falcowanie, zszywanie arkuszy wydawniczych) Biblioteki Literackiej i Historycznej, w redakcji niezależnego pisma „Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, wydawanego na UMCS, XI–XII 1981 w służbie porządkowej w czasie strajku radomskiego na terenie uczelni.

13–14 XII 1981 uczestnik strajku studenckiego w Miasteczku Akademickim UMCS; 15–17 XII 1981 uczestnik strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów. II–XI 1982 członek redakcji i drukarz pisma podziemnego „Biuletyn Informacyjny NZS Lublin. Wydanie Wojenne”, przedstawiciel redakcji przy Międzyuczelnianym Komitecie Oporu NZS w Lublinie, sporadycznie drukarz pisma podziemnego „Informator »Solidarność« Region Środkowo-Wschodni”. 1982–1983 współzałożyciel i drukarz Wydawnictwa Aut 82 (XXX), sporadycznie drukarz pisma podziemnego „Biuletyn Informacyjny Kolejarzy »Solidarność«”.

1984–1986 referent prawny w Urzędzie Miasta w Siedlcach, nast. w kolegium ds. wykroczeń tamże, I–XII 1985 służba wojskowa po ukończeniu studiów. 1987–1989 kierownik filii Powszechnej Agencji Handlowej w Siedlcach. 1989–1991 dziennikarz „Tygodnika Siedleckiego” tamże. 1991–1994 redaktor nacz. pisma „Nowe Echo Echo „Echo”, pismo wydawane 26 XI 1982 – 3 VII 1983 w Gdańsku przez TKZ „S” w Zakładach Urządzeń Okrętowych Hydroster, nr 5 (z 1983) z podtytułem: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» TKZ ZUO «Hydroster»”, od nr. 6: „Biuletyn informacyjny TKZ przy ZUO «Hydroster»”. Podlasia” tamże. 1991–1992 rzecznik prasowy wojewody siedleckiego. 1994–2002 współpracownik Warszawskiego Ośr. Telewizyjnego w Warszawie (korespondent regionalny w Siedlcach). 1994–2005 współpracownik tv regionalnej TV Catel/TV Siedlce. 1996–2003 redaktor gazety samorządowej „Kurier Siedlecki”. 2003–2016 inspektor w Urzędzie Miasta Siedlce. 2016–2018 naczelnik gabinetu prezydenta miasta Siedlce, rzecznik prasowy UM tamże.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry