Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dybowski Arkadiusz

Arkadiusz Dybowski, ur. 4 IX 1952 w Gdańsku. Ukończył Zawodową Szkołę Górniczą w Brzozowicach-Kamieniu (1970).

1971–1973 zasadnicza służba wojskowa, 1970–1982 mł. górnik, nast. górnik w KWK Andaluzja w Piekarach Śląskich.

2–3 IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w KWK Andaluzja, członek straży strajkowej. Od IX 1980 w „S”. Od VI 1981 członek KOWzP, w 1981 w KPN. Od VII 1981 członek zespołu redakcyjnego biuletynu informacyjnego „Precz z Barierą Strachu”.

14 XII 1981 współorganizator druku „Odezwy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ «Solidarność» w Bytomiu do Braci Górników” w mieszkaniu Jerzego Czepkowskiego. 14 XII 1981 członek KS podczas strajku w KWK Andaluzja. Od 17 XII 1981 w ukryciu. 19 XII 1981 zatrzymany, pobity podczas przesłuchania, 21 XII aresztowany, osadzony w AŚ w Zabrzu, 21 I 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 5 lat pozbawienia wolności, zwolniony z pracy, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich (uczestnik głodówki o status więźnia politycznego), Kłodzku (uczestnik głodówki o status więźnia politycznego) i Strzelinie; 10 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W XI 1983 – IV 1984 współzałożyciel i członek Miejskiego Komitetu Oporu w Piekarach Śląskich. 1983–1984 bez zatrudnienia, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, m.in. w X 1983 zatrzymany, pobity podczas przesłuchania.

Od 8 IV 1984 na emigracji w Szwecji. 1984–1986 nauka języka i zawodu, 1986–1987 lakiernik samochodowy w firmie lakierniczej w Halmstadt, 1988–1989 w Statena Lackierung w Helsingborgu, 1990–1996 kontroler jakości grzejników w Thermopanel tamże, 1996–2006 w firmach lakierniczych w Helsingborgu i Angelholm; od 2006 współwłaściciel firmy lakierniczej w Helsingborgu. Od 2017 na emeryturze. 1987–2000 współzałożyciel (z Kazimierzem Piturą), członek Funduszu Piekarskiego w Szwecji (do 1989 udzielającego pomocy finansowej represjonowanym w Polsce). 1988–1989 współwydawca miesięcznika „Nasze Sprawy” w Helsingborgu. W 1992 inicjator i organizator pierwszego spotkania Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Piekarach Śląskich.

Odznaczony Medalem Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (2005).

W 1982 rozpracowywany przez Grupę Operacyjną w Bytomiu Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Dzik; 1983 – 21 VI 1985 przez p. III MUSW w Piekarach Śląskich w ramach KE krypt. Kozak.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry