Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dyszerowicz Stefan

Stefan Dyszerowicz, ur. 29 XII 1947 w Niedziałkach k. Łęczycy. Ukończył LO w Zgierzu (1965).

1966-1967 pracownik Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej w Zdunach k. Łowicza, 1970-1997 Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii Miejskiej Inżynieria-Łódź.

Od XI 1980 w „S”, w 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, od X 1980 wiceprzewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 przewodniczący TKZ w swoim zakładzie pracy. 1982-1989 współorganizator materiałów drukarskich dla podziemia, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Biuletynu Łódzkiego” i „Solidarności – Biuletynu Informacyjnego Regionu Ziemi Łódzkiej”. W 1982 zatrzymany, zwolniony bez zastosowania sankcji, w VIII 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii.

1989-1998 delegat na WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR. Od 1997 na zasiłku przedemerytalnym. Od 1992 członek Pocztu Sztandarowego Regionu, od 2002 chorąży.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2003).

Opcje strony

do góry