Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dzbanyszek Józef

Józef Dzbanyszek, ur. 29 IX 1948 w Kaliszu. Ukończył ZSZ nr 2 tamże (1966).

1966-1970 pracownik magazynu w Przedsiębiorstwie Handlu Częściami Sprzętu Rolniczego Agroma w Kaliszu, 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa, 1970-1991 tokarz w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (od 1996 WSK PZL-Kalisz SA) w Kaliszu.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej PM-3 w WSK, od XI 1980 członek KZ.

Po 13 XII 1981 uczestnik nieformalnej grupy „S” w WSK (wraz z Mieczysławem Orlińskim, Józefem Nowakowskim, Romanem Nowakiem i Sławomirem Wichlińskim), kolporter prasy podziemnej, m.in. „Społeczeństwu do przemyślenia”, „Z dnia na dzień”, „Biuletynu Informacyjnego TKK”; w II 1982 uczestnik akcji ostemplowania zakładu hasłami antyrządowymi, 12 IV 1982 aresztowany wraz z wykonawcą pieczęci S. Wichlińskim, osadzony w AŚ w Ostrowie Wlkp., 10 V 1982 zwolniony, 25 VI 1982 po apelacji prokuratora ponownie aresztowany, osadzony w AŚ w Kaliszu, gdzie rozpoczął kilkudniową głodówkę protestacyjną, 8 VII zwolniony, 24 I 1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata, w VII 1983 karę darowano na mocy amnestii. W 1982, w 2. rocznicę Sierpnia ’80, uczestnik protestacyjnego przemarszu z zakładu pracy pod teatr w Kaliszu; 13 III 1983 uczestnik przemarszu patriotycznego, zorganizowanego po Mszy za Ojczyznę w kościele oo. jezuitów, pod tablicę upamiętniającą księży zamordowanych w Dachau, umieszczoną na ścianie kościoła św. Józefa w Kaliszu.

W 1991 pracownik przedsiębiorstwa Helena w Kaliszu, 1991-1992 firmy RAR Zielona Góra, oddelegowany do pracy w Werrle w Niemczech, 1992-1994 ponownie w Helenie, 1994-2008 w firmie Pratt & Whitney w Kaliszu. Od 2008 na emeryturze.

20 I 1982 – 20 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kaliszu

w ramach SOR krypt. Światło.

 

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry