Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziadoń Jan

Jan Dziadoń, ur. 22 XII 1951 w Krakowie, zm. 24 X 2010 w Tatrach. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, kier. organizacja i zarządzanie (1973), od 1982 doktor nauk o organizacji i zarządzaniu tamże.

1974-2003 kolejno: asystent, adiunkt, starszy wykładowca w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1962-1975 w ZHP, członek, instruktor; 1968-1973 w ZSP, 1974-1980 w ZNP.

Od IX 1980 do 1989 w „S”, doradca jawnych, po 13 XII 1981 konspiracyjnych władz Regionu; współautor artykułów nt. struktury organizacyjnej „S” w Regionie Małopolska, zamieszczanych w prasie regionalnej oraz materiałów na I WZD RM w VII 1981 w Tarnowie.

1982-1984 przesłuchiwany przez SB; dokonano również przeszukania mieszkania. Współzałożyciel „Zeszytów Związkowych” wydawanych w Krakowie 1983-1987 (pismo RKS Małopolska o charakterze szkoleniowym). Pełnomocnik RKS Małopolska („Komisarz Wyborczy”) ds. kontroli frekwencji wyborczej w „wyborach” do Rad Narodowych w 1984 (we współpracy z Tadeuszem Syryjczykiem i grupą statystyków z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierowanej przez Henryka Baranka) i do Sejmu PRL w 1985 (ogólnopolska akcja „3 x 5” koordynowana przez Konrada Bielińskiego). Od 1985 członek grupy doradczej TKK, ps. Paweł Tar (grupa „K”, kierowana od 1985 przez Ryszarda Kuszłeykę, ps. Marcin Ken z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego); współpracownik i wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach powołanego z inicjatywy ks. Kazimierza Jancarza. W 1986, z ramienia RKS Małopolska, wyznaczony do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Programowej „S”, na której miała się odbyć dyskusja o ewentualności utworzenia KKW (akcja GROBLA, odwołanej po aresztowaniu Zbigniewa Bujaka i in. członków RKW Mazowsze). W 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, następnie (do 1991) członek KZ „S” tamże. Od 12 IX 1988 rzecznik prasowy, następnie sekretarz jawnego RKS Małopolska.

10 IV 1989 uczestnik zebrania założycielskiego KO; członek Małopolskiego, następnie Krakowskiego KO „S” (do 1991). 1989-1992 sekretarz, następnie wiceprzewodniczący ZR Małopolska NSZZ „S”; delegat na WZD i KZD. 1990-1993 członek rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego NSZZ „S” Sp. z o.o. oraz Rady Fundacji Gospodarczej „S”. 11 V 1992 powołany przez ZRM na kierownika zespołu naprawczego ds. „Tygodnika Małopolska”. Od 1993 w Najwyższej Izbie Kontroli, dyr. Delegatury w Krakowie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998).

Do 2 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Dziadek; 1985 – 28 I 1987 w ramach KE krypt. Pomocnik; od 6 VIII 1988 przez Wydz. III-1/Insp. II WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Uparty.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry