Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziadosz Wojciech

Wojciech Dziadosz, ur. 8 VI 1952 we Wrocławiu. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1985).

1972-1973 stażysta w Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Żmigrodzie, PGR Dobromierz; 1973-1975 zasadnicza służba wojskowa (dowódca radiostacji) w Jednostce Wojskowej w Powidzu; 1979-1981 instruktor w Gminnej Służbie Rolnej w Starych Bogaczowicach. 1968-1970 w ZHP. 1978-1980 w PZPR.

Od 1980 w „S”, kolporter wydawnictw niezależnych, uczestnik akcji malowania na murach oraz informacyjnych; 14-15 XII 1980 uczestnik wiecu pod kopalnią Thorez w Wałbrzychu. 1981-1985 szlifierz w Zakładzie Kamieniarskim w Czernicy.

II-XI 1983 uczestnik 5 emisji audycji Radia „S” w Wałbrzychu, Wałbrzychu-Chełmcu, Lubomiu oraz działalności samokształceniowej, pomocy represjonowanym, akcji ulotkowych; aktywny uczestnik Komitetu Pomocy Internowanym, Komitetu Pomocy Aresztowanym, słuchacz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizator Mszy za Ojczyznę. 9 XII 1983 aresztowany, do II 1984 przetrzymywany w WUSW w Wałbrzychu, do 12 VIII 1984 w AŚ w Świdnicy, gdzie został pobity. W 1985 po aresztowaniu Bogdana Lisa i Władysława Frasyniuka uczestnik głodówki w Krakowie-Bieżanowie. 1985-1989 członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w Wałbrzychu; kilkakrotnie zatrzymywany i przeszukiwany. 31 I 1985 zwolniony z pracy. 1985-1995 magazynier w Hurcie Spożywczym w Wałbrzychu.

IV 1989 – 1993 członek „S” w Hurcie Spożywczym, IV-XI 1989 przewodniczący KZ tamże. W 1993 wystąpił z „S”. 1997-2005 członek Stowarzyszenia Edukacyjnego Integritas. 1995-1999 wychowawca w Pogotowiu Opiekuńczym w Wałbrzychu, 2000-2002 bezrobotny, 2003-2004 palacz-konserwator w prywatnej firmie, 2004-2008 bezrobotny.

Sebastian Ligarski

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry