Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziechciowski Zygmunt

Zygmunt Dziechciowski, ur. 28 III 1942 w Kazimierce k. Równego (obecnie Ukraina). Ukończył III LO im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie (1960).

1964-1970 pracownik w Dziale Metodycznym, od 1966 bibliotekarz w Dzielnicowej Bibliotece Publicznej w Szczecinie-Dąbiu, 1964-1983 dysponent, referent, dyspozytor w Zarządzie Portu Szczecin (od 1982 Zarządzie Portu Szczecin–Świnoujście).

20-30 VIII 1980 uczestnik strajku w ZPS, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej w Pionie Eksploatacji ZPS, członek KZ. I-XI 1981 współwydawca i redaktor niezależnego pisma ZPS „Komunikat”, V-XII 1981 dziennikarz niezależnego tygodnika „Jedność”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, następnie w Wierzchowie, zwolniony 24 VII 1982. Wielokrotnie poddawany rewizjom.

Od 1983 na emigracji w Szwecji; 1985-1987 pracownik Fabryki Czekolady w Linköping, 1988-1996 drukarni Printeom. W 1997 powrócił do Polski; 1997-2006 ponownie dyspozytor w Zarządzie Portu Szczecin–Świnoujście; od 2007 na emeryturze.

13 V 1981 – 12 XII 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Dysponent.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry