Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dzielski Mirosław

Mirosław Dzielski, ur. 14 XI 1941 w Bochni, zm. 15 X 1989 w Bethesda, Maryland, USA. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Fizyki (1966), w 1975 doktorat.

Od 1966 zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych na Wydz. Filozofii UJ. W l. 70. publicysta pisma „Student”; uczestnik spotkań dyskusyjnych w mieszkaniu prof. Zygmunta Chylińskiego; w I 1973 autor Listu do przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego z prośbą o skorzystanie z prawa łaski wobec Jerzego Kowalczyka; od 1979 publicysta pod ps. Adolf Romański w niezależnym piśmie „Merkuryusz Krakowski i Światowy”.

Od końca 1980 doradca Komisji Robotniczej Hutników w Hucie im. Lenina, współautor (ze Stefanem Jurczakiem, Marianem Kanią, Zdzisławem Wagnerem) programu KRH w dziedzinie społeczno-ekonomicznej (opublikowanego jako aneks do „Tez programowych” „S” Małopolska); w 1981 pracownik Sekcji Informacji MKZ „S” Małopolska, redaktor „Gońca Małopolskiego”, od VII 1981 rzecznik prasowy ZR; w VI 1981 inicjator, współzałożyciel Klubu Inicjatyw Gospodarczych na UJ.

Po 13 XII 1981 kilka tygodni w ukryciu, od III 1982 współpracownik podziemnego pisma „13 grudnia” (od 1984 „13”), czołowy publicysta, następnie redaktor naczelny; od 1983 autor odczytów w kościołach całego kraju; członek Rady Programowej Chrześcijańskich Uniwersytetów Robotniczych w Krakowie; od 1984 członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania, od IX 1988 wiceprezes. W VI 1986 powołany do Prymasowskiej Rady Społecznej; pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego zarejestrowanego 3 IX 1987 (jako jedna z pierwszych zalegalizowanych inicjatyw środowisk opozycyjnych); w 1988 współtwórca (z Andrzejem Machalskim i Andrzejem Sadowskim) Akcji Gospodarczej (stowarzyszenia wspierającego ogólnopolski ruch towarzystw gospodarczych), w XII 1988 prezes AG. Współpracował z podziemną „Arką” oraz pismami oficjalnymi: „Tygodnikiem Powszechnym”, „W Drodze”, „Przeglądem Katolickim”, „Ładem” i „Królową Apostołów”. 18 XII 1988 uczestnik zebrania założycielskiego, członek KO „S”.

W I 1989 wyjechał do USA na zaproszenie rządowej Agencji Informacyjnej (USIA).

Autor wielu publikacji, m.in.: ''Wiara Sokratesa'' („Znak” nr 276, 1977); ''Kim są liberałowie'' („Merkuryusz Krakowski i Światowy”, nr 4, 1979); w pismach i wydawnictwach podziemnych: ''Liberalizm a chrześcijaństwo'' („13 Grudnia” nr 11(26)); ''Odrodzenie ducha – budowa wolności'' (Consensus, 1982; 1983); ''Duch nadchodzącego czasu'' (Wektory, 1985); pośmiertnie opublikowano ''Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane'' (Kraków 1995).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

III 1978 – 5 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Rzecznicy.

Ewa Zając

Opcje strony

do góry