Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziewa Ryszard

Ryszard Dziewa, ur. 7 I 1949 w Gródkach k. Biłgoraja. Ukończył Wieczorowe LO w Lublinie.

1966–1972 w ZMS, 1975–1977 w PZPR.

1966–1988 pracownik fizyczny, samodzielny referent ds. socjalnych, kierownik działu nakładczego w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie.

W 1976 uczestnik zbiórek pieniężnych wśród pracowników spółdzielni dla represjonowanych robotników z Radomia. W XII 1976 sygnatariusz petycji z żądaniem powołania specjalnej komisji sejmowej do zbadania okoliczności wydarzeń w VI 1976 oraz działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Organizator, w swoim mieszkaniu, nieformalnych spotkań pracowników zakładu z Wojciechem Onyszkiewiczem, Maciejem Rayzacherem, Adamem Macedońskim i in. 31 VIII 1978 wyemitował w zakładowym radiowęźle audycję poświęconą o. Maksymilianowi Kolbe. W odpowiedzi na szykany zarządu spółdzielni przygotował petycję (z Ryszardem Lisem i Stanisławem Witerem), podpisaną przez 60 pracowników, z żądaniem zezwolenia na emisje audycji religijnych i czytanie katolickich publikacji oraz udostępnienia w zakładzie pomieszczeń dla duszpasterstwa osób niewidomych; w wyniku tych działań zawieszony w pełnieniu obowiązków w miejscu pracy (decyzja została cofnięta po interwencji redakcji „Tygodnika Powszechnego” i „Więzi”). W 1979 sygnatariusz Karty Praw Robotniczych.

18–23 VII 1980 współorganizator i przew. KS w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; w X 1980 przew. Komitetu Założycielskiego, IX 1980 – II 1981 prowadził spotkania informacyjne dot. zakładania „S” w zakładach, XII 1980 – II 1981 członek grupy lektorów przy MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego.

13 XII 1981 – 1988 kolporter podziemnych wydawnictw. 1986–1988 przew. rady nadzorczej w SIN, 1988–1994 kierownik biura okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie.

1994–1999 prowadził Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych Print 6 tamże, Od 1999 właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Impuls – Ryszard Dziewa tamże.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1980–1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Aktywny.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry