Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziewa Ryszard

Ryszard Dziewa, ur. 7 I 1949 w Gródkach k. Biłgoraja. Technik ekonomista.

Zatrudniony w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych w Lublinie. Działacz ZMS, 1975-1977 w PZPR. Od 1976 w kontakcie ze studenckim środowiskiem opozycyjnym w Lublinie (m.in. Zdzisławem Bradlem); za ich pośrednictwem on i kilkoro innych pracowników SIN (m.in. Zdzisław Jamrożek, Ryszard Lis, Stanisław Witer) otrzymywali niezależne wydawnictwa. Po wydarzeniach Czerwca ’76 współorganizator wśród pracowników SIN zbiórek pieniędzy dla osób represjonowanych. W XII 1976 sygnatariusz petycji z żądaniem powołania specjalnej komisji sejmowej do zbadania okoliczności wydarzeń czerwcowych oraz działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 22 I 1978 sygnatariusz oświadczenia wydanego przez ROPCiO w związku z deklaracją wyborczą ogłoszoną przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu przed wyborami do rad narodowych. W 1979 domagał się (wraz z 3 innymi pracownikami SIN) prawa do emitowania audycji religijnej przez radiowęzeł w SIN, szykanowany za to w miejscu pracy; współorganizator (m.in. wraz z żoną Kazimierą Dziewą, Z. Jamrożkiem oraz Kazimierą i R. Lisami) kilku akcji zbierania podpisów przed kościołami w Lublinie pod petycją w sprawie transmisji mszy św. w radiu i tv. W VII 1979 sygnatariusz Karty Praw Robotniczych. Organizator w swoim mieszkaniu nieformalnych spotkań pracowników SIN m.in. z Henrykiem Wujcem, Wojciechem Onyszkiewiczem i Kazimierzem Świtoniem.

18 VII 1980 współorganizator, uczestnik strajku w SIN; od X 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w SIN.

Właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Impuls w Lublinie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003).

Do 17 VII 1989 rozpracowywany przez p. III RUSW w Lublinie SOS krypt. Aktywny.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry