Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziwis Ludwik

Ludwik Dziwis, ur. 13 V 1953 w Miasteczku Śląskim. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1978).

1973-1978 w SZSP. 1978-1979 zatrudniony w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach, 1979-1981 w Fabryce Maszyn Górniczych Tagor w Tarnowskich Górach, od III 1981 w Centrum Konstrukcyjno-Technologicznym Maszyn Górniczych Komag w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”, w IX 1980 uczestnik strajku w Tagorze.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos (nie był tam zatrudniony), na początku 1982 zwolniony z pracy w Komagu za udział w strajku. 1982-1989 organizator magazynu sprzętu i materiałów poligraficznych oraz punktu kolportażowego podziemnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Mazowsze” (w prywatnym mieszkaniu; magazyn działał do 1989), składował i rozwiózł kilka ton papieru dla drukarni, przechowywał i zorganizował przerzut w Regionie offsetu dla podziemnego pisma „Głos Śląsko-Dąbrowski”; organizator pomocy dla rodzin internowanych. 1982-1984 zatrudniony w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej w Tarnowskich Górach, 1984-1986 w brygadach remontowo-budowlanych MKS Gwarek tamże, 1986-1988 w Ośrodku Informatyki Kolejnictwa w Katowicach.

1988-1999 własna działalność gospodarcza, do 1993 właściciel spółki AZ, w której zatrudniał bezrobotnych działaczy „S” (m.in. Stanisława Płatka, Kazimierza Zachnika). 1999-2000 zatrudniony w firmie Macrosystem w Warszawie, 2000-2001 w redakcji tygodnika „Piłka Nożna”. 2001-2007 w Kanadzie.

Weronika Rudnicka

Opcje strony

do góry