Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziurzyński Tomasz

Tomasz Dziurzyński, ur. 1 X 1956 w Legnicy. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Polskiej (1979).

1975 w ZSMP; 1979–1980 w ZNP, 1982–1991 członek Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy, 1988–1989 członek Zarządu Wojewódzkiego PTTK tamże.

1979–1991 nauczyciel w ZSZ nr 3 w Legnicy.

Od IX 1980 w „S”. IX 1980 współinicjator uchwały Koła ZNP w zakładzie o wystąpieniu z ZNP i powołania Komitetu Założycielskiego. IX 1980 – I 1981 współzałożyciel, członek Komitetu Okręgowego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Legnicy; wspierał organizowanie struktur „S” w Legnicy i woj. legnickim; od 16 I 1981 członek Komisji Okręgowej „S” POiW w Legnicy. IX 1980 – VI 1981 społecznie pracował w MKZ tamże. VI 1981 delegat na I WZD Woj. Legnickiego, od VI 1981 członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy ZR Dolny Śląsk (w komisji ds. kultury i oświaty), VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB oraz wielokrotnie wzywany do KM MO w Legnicy.

1989–1991 współzałożyciel, przew. Koła „S” w ZSZ nr 3 w Legnicy. 1991–2005 polonista w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, od 1994 prezes Fundacji Solidarności tamże. 1995–2002 członek KZ w I LO tamże. 2005–2010 polonista w Akademickim LO tamże, 2006–2010 nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona tamże, od 2010 nauczyciel w I LO tamże.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2003), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), laureat nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1995).

7 XI 1980–28 I 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SO krypt. Znicz.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry