Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziura Waldemar

Waldemar Dziura, ur. 19 IX 1954 w Stalowej Woli, zm. 17 XI 2003 tamże. Ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Zarzeczu (1972).

1974-1977 pracownik Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego w Rzeszowie, X 1977 – 1992 HSW.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” H4.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 30 IV 1982 zwolniony; 5 XI 1982 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, 9 II 1982 zwolniony; w 1983 podczas wpadki ogniwa kolportażu na H4 zatrzymanych zmuszano biciem i przykuwaniem do kaloryfera do składania zeznań obciążających jego i Edwarda Tomczyka; 12 VI 1984 po akcji ulotkowej i rewizji w mieszkaniu zatrzymany, następnie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Sandomierzu, 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; 31 VIII 1984 kolejna rewizja w mieszkaniu. W X 1986 sygnatariusz petycji do Rady Państwa ws. pluralizmu związkowego. W 1988 uczestnik strajków w HSW; 11 V 1988 zwolniony dyscyplinarnie za opuszczenie stanowiska pracy, udział w nielegalnej akcji protestacyjnej na terenie zakładu, zakłócanie 4 V 1988 porządku w Wydz. H-4 przez odczytywanie nielegalnych komunikatów, odmowę 5 V 1988 zobowiązania się do przestrzegania dyscypliny pracy i niebrania udziału w strajkach; przywrócony w tym samym roku.

Do XII 1992 działacz „S” w HSW. Od 1993 prace dorywcze, zarobkowe wyjazdy zagraniczne.

Od 20 X 1986 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Grupa/Sieć/Hutnik.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry