Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziura Stanisław Adam

Stanisław Adam Dziura, ur. 7 V 1950 w Charzewicach (obecnie dzielnica Stalowej Woli). Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Mechaniczny (1976 absolutorium).

1969-1971 pracownik Huty Stalowa Wola, 1976-1992 Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Zelmer w Rzeszowie.

W VIII 1980 uczestnik strajków w ZZSD Predom-Zelmer; od IX 1980 w „S”; do XI 1981 członek Prezydium KZ w ZZSD Predom-Zelmer, XI-XII 1981 członek KZ tamże, do 13 XII 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym przy ZZSD Predom-Zelmer; członek MKZ. W 1980 współorganizator wydawania niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” MKZ, druków okolicznościowych, ulotek. W VI, VII i VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego.

1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych. 9 VII 1982 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w manifestacji 3 V; 30 VIII 1982 zatrzymany prewencyjnie przed rocznicą Porozumień Sierpniowych, internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 11 IX 1982. Do IX 1988 przewodniczący TKZ w ZZSD Predom-Zelmer; do 1989 przewodniczący legalnej Komisji Organizacyjnej „S” tamże i Tymczasowej KZ „S”. 3 V 1984 aresztowany po demonstracji w Rzeszowie, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny, 4 VII 1984 zwolniony z AŚ w Załężu k. Rzeszowa. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1988-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, KIK.

VI 1989 – 1990 sekretarz RKW „S” Regionu Rzeszowskiego. Od IV 1989 członek rzeszowskiego KO. Po 1989 członek Prezydium KZ „S” w swoim zakładzie pracy; w 1990 delegat na II WZD Regionu Rzeszowskiego. W 1991 wystąpił z „S”. 1993-1999 pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w 1999 PKS, 2000-2001 Zakładu Konstrukcji Aluminiowych w Mielcu; 2002-2004 syndyk masy upadłościowej zakładów w Rzeszowie i Stalowej Woli; kierownik kancelarii prawnej w Rzeszowie. Od 2005 bezrobotny. 1997-1999 działacz PChD, w 1999 AWS, 1999-2002 PPChD.

Wyróżniony honorowymi odznaczeniami za działalność na rzecz ochrony przyrody; odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1980), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Do 18 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Zima; 16 V 1984 – 22 V 1985 SOR krypt. Jeździec.

Małgorzata Gliwa

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry