Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ekiert Jan

Jan Ekiert, ur. 10 III 1951 w Przemyślu. Ukończył LO w Rzeszowie (1971).

W 1963 uczestnik protestów ulicznych po likwidacji Szkoły Organistowskiej w Przemyślu. 1966-1979 pracownik kolejno: Południowych Zakładów Skórzanych w Chełmku, MHD w Przemyślu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, WSS Społem w Przemyślu; 1979-1980 kierownik kina Olimpia w Przemyślu, 1980-1983 pracownik Warszawskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa, 1983-1986 stacji obsługi pojazdów w Przemyślu. Od 1977 związany z tzw. przemyską antysocjalistyczną grupą. 1977-1980 kolporter prasy ROPCiO i KSS KOR na terenie Przemyśla i Żurawicy. 1979-1980 założyciel struktury KPN w Przemyślu, 1979-1981 szef Okręgu Rzeszowsko-Przemyskiego KPN.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur związkowych, członek KZ w WZEK.

Po 13 XII 1981 organizator biernego oporu w WZEK. 31 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, Nowym Łupkowie (uczestnik głodówki), Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Piaskach, zwolniony 2 XII 1982. Po wyjściu działacz podziemia. 1983-1989 współpracownik RKW w Przemyślu. 3 V 1985 aresztowany za przemowę podczas kontrmanifestacji 1 V; 26 VIII 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Przemyślu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat, karę grzywny i pokrycie kosztów sądowych; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., szykanowany w pracy. Od 1986 na rencie. W 1988 2-krotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na kary grzywny.

Od 1989 w Kanadzie, własna działalność gospodarcza; od 2007 członek Konserwatywnej Partii Kanady. Od 2008 w Polsce; student socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1978 – 5 VI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Melina, Olimp, Antena; 17 IX 1985 – 4 lub 13 I 1988 przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Powielacz; I 1988 – VIII 1989 przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Wirus.

Artur Brożyniak

Opcje strony

do góry