Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Elmer Stanisław

Stanisław Elmer, ur. 1 I 1939 w Sompolnie k. Konina, zm. 12 III 2007 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, kierunek filologia polska (1963).

1973–1982 w PZPR (wydalony z partii za interwencję w obronie internowanych oraz że jako dziennikarz od VIII 1980 nie bronił zdecydowanie linii partii).

1961–1964 współpracownik redakcji pisma „Tempo” tamże. W 1962 laureat konkursu poetyckiego zorganizowanego przez „Życie Literackie”. 1963–1964 nauczyciel w ZSZ w Jaśle, 1964–1976 w Technikum Mechanicznym w Gorlicach, 1973–1984 redaktor nacz. „Głosu Glinika”, nast. kierownik Sekcji Mieszkaniowej w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik w Gorlicach.

Od IX 1980 w „S”; w „Głosie Glinika” relacjonował wydarzenia polityczne i związkowe,; od XI 1981 członek Rady Pracowniczej w Gliniku.

13 XII 1981 podjął interwencję na KM MO w Gorlicach ws. internowanych z Gorlic. 14–15 XII 1981 organizator i uczestnik strajku w Gliniku przeciwko internowaniu działaczy „S” z zakładu; organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin. 1982–1989 organizator (ze Stanisławem Jarkiem, Stanisławem Dudkiem, Markiem Bugno, Dorotą Muchą, Tadeuszem Krokiem, Romanem Kosibą, Bogumiłą Gurbą, Romanem Stawiarskim, Walerianem Woźniakiem, Józefem Niemcem, Mieczysławem Dylągiem) działalności wydawniczej; redaktor podziemnego pisma „Wolny Górnik”, współpracownik i kolporter wydawnictw podziemnych w Gorlicach i Nowym Targu, m.in. pism „«Solidarność» Glinika”, „Janosik”, „Wolny Górnik”. 12 III 1984 zatrzymany, 14 III aresztowany, osadzony w AŚ w Nowym Sączu i Krośnie; 20 VI zwolniony z pracy z zakazem ponownego zatrudnienia w Gliniku; 26 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984–1989 prace dorywcze bez możliwości zatrudnienia. Od 1984 wielokrotnie przesłuchiwany, nachodzony przez funkcjonariuszy SB, nakłaniany do emigracji. 1985–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Narodzenia NMP w Gorlicach. 24 IX 1988 uczestnik okrągłego stołu w Ratuszu w Nowym Sączu.

1989–1990 przew. KO w Gorlicach, tworzył listy wyborcze. 1989–1992 nauczyciel w ZSZ w Gorlicach. 1990–1994 radny Miasta Gorlice z listy Bloku Wyborczego KO, 1990–2001 organizator i redaktor nacz. „Gazety Gorlickiej”. 1991–2000 organizator i działacz Fundacji Wspólnota Ziemi Gorlickiej. 1998–2002 radny powiatu gorlickiego z listy Bloku Wyborczego „Gazeta Gorlicka” – Wierni Ziemi Gorlickiej. 2001–2007 redaktor w „Gazecie Gorlickiej”, dodatku „Gazety Krakowskiej”.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

7 I 1982 – 9 I 1983 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Nowym Sączu jako kontakt operacyjny ps. Piotr; 1983–1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gorlicach w ramach SOR krypt. Aktyw; 19 VIII 1983 – 21 IV 1984 w ramach SOS krypt. Samorząd; 22 VIII 1985 – 11 IX 1989 w ramach KE krypt. Redaktor.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Gorlice

Opcje strony

do góry