Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Eret Zbigniew

Zbigniew Eret, ur. 8 I 1948 w Jaromirowicach k. Gubina. Ukończył SP w Jaromirowicach (1963).

1967-1976 pracownik Zakładów Metalowych Kromet w Gubinie, 1976-1982 Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator zakładowych struktur „S”, następnie wiceprzewodniczący KZ. 10-12 XII 1981 współorganizator strajku w ZK w Zdzieszowicach w proteście przeciwko nieprawidłowościom w funkcjonowaniu zakładów, członek KS, uczestnik negocjacji z komisją dyrekcji Huty Katowice.

14 XII 1981 zatrzymany, osadzony w AŚ w Kędzierzynie-Koźlu, po podpisaniu tzw. lojalki zwolniony tego samego dnia. Działacz zakładowych podziemnych struktur „S”, współautor i kolporter ulotek; 13 IV 1982 aresztowany (wraz z Romanem Zamszynem, Mikołajem Siarkiewiczem, Andrzejem Kupczakiem, Stanisławem Rybką, Stanisławem Siołą, Zbigniewem Kwaśnickim, Ewą Zawadzką), 7 VII 1982 uniewinniony przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu; zmuszony do zwolnienia się z pracy, 1982-1988 zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej Koksownik w Zdzieszowicach.

Od 1988 ponownie pracownik Zakładów Koksowniczych. 1989-1991 przewodniczący KZ „S”, 1990-1991 delegat na WZD Regionu Śląsk Opolski.

Wyróżniony odznaką Zasłużony członek NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (2003).

18 I 1982 – 9 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Opolu w ramach SOR krypt. Jutro.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry