Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Eysymontt Rafał Krzysztof

Rafał Krzysztof Eysymontt, ur. 20 III 1959 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, historii sztuki (1985), doktorat (1997).

1978-1980 współpracownik SKS we Wrocławiu, kolporter, pracownik biblioteki nielegalnych książek i czasopism w Instytucie Historii Sztuki.

W X 1980 współorganizator NZS we Wrocławiu, przewodniczący na Wydz. Historyczno-Filozoficznym UWr. Pod koniec 1980 wyjechał na Zachód (RFN i Francja).

Stan wojenny zastał go we Francji, gdzie utrzymywał kontakty z działaczami emigracyjnymi. 18 XII 1981 wrócił do Wrocławia z zadaniem policzenia jednostek wojskowych na terenie miasta. 28 XII 1981 zatrzymany w AŚ KW MO we Wrocławiu z notatkami o wojsku, przesłuchiwany i zastraszany procesem o szpiegostwo; I – 4 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, uczestnik głodówki. Po uwolnieniu włączył się w działalność konspiracyjną, kolporter wydawnictw RKS „S”, w 1982 założyciel, autor, drukarz i kolporter „Przebłysków” (z Danutą Jakimiak i Tomaszem Inglotem). 1984-1985 nauczyciel w Liceum Sztuk Plastycznych w Cieplicach. W 1985 zwolniony z pracy za działalność opozycyjną i pod koniec 1985 powołany roku do wojska. 1985-1993 pracownik naukowy na własny rachunek dla lokalnych, naukowych i państwowych instytucji.

W 1990 członek II KO (samorządowego). Założyciel pisma „Ołbin”. 1990-1994 radny Rady Miasta Wrocławia. Od 1993 adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UWr.

Autor publikacji popularyzujących walory zabytkowe Dolnego Śląska i plany zagospodarowania przestrzennego Wrocławia i okolic, autor programów telewizyjnych oraz przewodników po Dolnym Śląsku.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry