Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fabiańska Barbara

 

Fabiańska Barbara, ur. 12 X 1957 w Poznaniu. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka (1984), studium podyplomowego w zakresie muzealnictwa na Wydz. Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2005).

1980–1983 w NZS; IX – X 1980 współzałożycielka NZS PP i struktury międzyuczelnianej IX–X 1980 przedstawicielka poznańskiego NZS na pierwszym spotkaniu krajowym w Warszawie, 1981 członek międzyuczelnianej komisji ds. ustawy o szkolnictwie wyższym; XII 1981 redaktorka niezależnego pisma „Errata”. XI – XII 1981 członek KS podczas studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, na PP.

I – X 1982 działaczka podziemnego Akademickiego Ruchu Oporu w Poznaniu, organizatorka działalności wydawniczej i kolportażu, założycielka podziemnej drukarni sygnowanej dwiema nazwami: Drukarnia im. 13 grudnia i Drukarnia im. Romka Strzałkowskiego; współorganizatorka akcji protestacyjnych w Poznaniu, m.in. 13 II 1982. 4 X 1982 aresztowana, przetrzymywana w areszcie KW MO w Poznaniu i AŚ tamże, 1 IV 1983 zwolniona, 9 V 1983 Sąd Wojsk Lotniczych tamże umorzył postępowanie. 1984–1989 współpracowniczka podziemnego Wydawnictwa Karta w Warszawie (m.in. gromadziła poznańskie wydawnictwa podziemne, autorka tekstu do książki Polityczni, 1986). 1985–1987 specjalista ds. przygotowania poligrafii w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ameprod w Poznaniu, 1985–1988 sekretarz red. podziemnego pisma „Czas”. 1987–1989 instruktor ds. społeczno-wychowawczych w Ośrodku Kultury Słońce na osiedlu Winogrady w Poznaniu, współorganizatorka niezależnego Klubu Słońce tamże. 1987–1991 założycielka i kierownik Archiwum Wschodniego Oddział w Poznaniu. Od 1989 członek SDP.

1989 sekretarz red. informatora wyborczego KO w Poznaniu „Głos Wolny”, w 1990 pisma „Obserwator Wielkopolski”, dziennikarka TVP Oddział w Poznaniu.

Od 1990 autorka artykułów historycznych m.in. dla „Kroniki Miasta Poznania” i Oficyny Wydawniczej Volumen w Warszawie, reportaży telewizyjnych, filmów dokumentalnych, m.in. Dekret (2002), Zbuntowane miasto. Ocalona pamięć o Powstaniu Poznańskim 1956 (2006), wystaw m.in. Jestem wolnym Polakiem (2000), Odrobina koniecznej odwagi (2005), Zbuntowane miasto. Poznański Czerwiec 1956, Wielkopolska u drzwi II Rzeczpospolitej. Między traktatami pokojowymi wielkich mocarstw 11 listopada 1918 – 28 czerwca 1919 (2006). 1991 sekretarz red., 1992–1995 redaktora Wydawnictwa Karta i pisma „Niezależny Miesięcznik Historyczny Karta”/„Niezależne Pismo Historyczne Karta”, wiceprezes Fundacji Karta w Warszawie, założycielka i kierownik poznańskiego Ośrodka Karta. 1995 zatrudniona w Teatrze Ósmego Dnia. 1996–2003 właścicielka firmy wydawniczej. Od 2004 kierownik Działu Naukowo-Wystawienniczego w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, kuratorka, współautorka scenariuszy ekspozycji stałych oddziałów WMWN: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 (2007), Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 (2009). Autorka książki Być wolnym Polakiem. Kronika Wielkopolskiej Solidarności 1980–1981 (2000), współautorka albumu Poznańska opozycja demokratyczna 1981–1989 w obiektywie Jana Kołodziejskiego (2011), autorka biogramów w Encyklopedii Solidarności (t. 1–2, 2010, 2012). Od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

31 VIII 1982 – 18 VIII 1983 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w ramach SOR krypt. Orda.

Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry