Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Falicki Paweł Barnaba

Paweł Barnaba Falicki, ur. 11 VI 1954 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki i Informatyki (1979).

1979-1982 programista systemowy Centrum Obliczeniowego UWr, 1982-1984 programista Pracowni Modeli Matematycznych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 1984-1986 kierownik pracowni informatycznej Instytutu Chemii UWr, 1986-1988 współzałożyciel i prezes Zarządu Spółdzielni Elektroniczno-Informatycznej Inel we Wrocławiu. W czasie studiów nakłaniany przez SB do współpracy. 1979-1988 kolporter niezależnych, następnie podziemnych wydawnictw na terenie Wrocławia, m.in. „Głosu”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Niepodległości”, „Biuletynu Dolnośląskiego”.

Od IX 1980 w „S”. 1980/1981 współorganizator kół Solidarności Wiejskiej na Dolnym Śląsku.

Po 13 XII 1981 działacz RKS we Wrocławiu; drukarz i kolporter niezależnego pisma „Z Dnia na Dzień”. W VI 1982 współzałożyciel i współautor dokumentów programowych Solidarności Walczącej; członek Rady SW odpowiedzialny głównie za sieć kolportażu na terenie Dolnego Śląska, współpracownik Radia SW (emisja, wsparcie techniczne), łącznik podziemnych kontaktów zagranicznych, przygotowywał materiały SW i pośredniczył w ich przekazywaniu kurierom m.in. do RFN, Holandii i Francji, od kurierów odbierał sprzęt i materiały poligraficzne; pośredniczył w nawiązaniu kontaktu z Kornelem Morawieckim i zaprzysiężeniu założycieli SW w Lublinie. Autor wielu tekstów w prasie podziemnej (główne ps.: APN/2, Piotr Kminkiewicz, Tumor). 1982-1985 założyciel i wydawca podziemnego miesięcznika polityczno-gospodarczego „Replika”, w 1983 czeskojęzycznego dwumiesięcznika „Nazory” („Opinie”). 28 II 1984 aresztowany pod zarzutem pełnienia funkcji kierowniczej w SW, 28 II – 26 VII 1984 przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, następnie skierowany z nakazu prokuratora na przymusową obserwację psychiatryczną w szpitalu; 26 IX 1984 śledztwo umorzono na mocy amnestii. 1984-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., skazywany na kary grzywny, rewizje w domu przed świętami państwowymi i rocznicami patriotycznymi. W 1986 animator i współzałożyciel Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Od IV 1988 na emigracji w Holandii. 1989-2005 dyr. firmy Link Europe tamże. Od 1990 publicysta tygodnika „Najwyższy Czas”, następnie miesięcznika „Opcja na Prawo” i portali internetowych (ekonomia, reportaże, chrześcijaństwo, polityka). Od 1999 współzałożyciel, dyr. i prezes Zarządu Beast – Global Tool Company Sp. z o.o. w Świdniku; 2002-2004 wiceprezes Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Lublinie. Od 2005 wydawca miesięcznika „Nowy Świdnik”, wiceprzewodniczący Bractwa Przyjaciół Świdnika oraz skarbnik Stowarzyszenia Kocham Lublin.

W 1975 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOR krypt. Student. W 1976 zarejestrowany przez Wydz. IV KW MO we Wrocławiu jako TW Barnaba, wyrejestrowany po aresztowaniu w 1984, ze względu na dwulicowość. Z relacji P. Falickiego wynika, że nie podjął realnej współpracy, a spotkania z oficerami SB zakończyły się przed 1980.

Marcin Dąbrowski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry