Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Falenta Marek Leszek

Marek Leszek Falenta, ur. 25 I 1955 we Wrocławiu. Ukończył II LO tamże (1974) oraz Studium Pomaturalne (1976), technik urządzeń chłodniczych.

Od 1976 monter w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Polar (obecnie Whirlpool), 1976-1978 zasadnicza służba wojskowa.

Od IX 1980 w „S”, członek Zakładowego Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Przedsiębiorstwa, od I 1981 członek Prezydium, sekretarz i wiceprzewodniczący KZ; od VI 1981 etatowy członek ZR „S” Dolny Śląsk, obserwator na I KZD, jesienią 1981 odwołany z funkcji sekretarza i wiceprzewodniczącego KZ.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS w Polarze; 18 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 24 XII 1981 w Grodkowie, tam kilkakrotnie przesłuchiwany, zwolniony 25 V 1982. Po wyjściu działacz podziemnej „S” w Polarze, kolporter zakładowego pisma podziemnego „U Nas” i „Z Dnia na Dzień”. 6 XI 1982 powtórnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 18 XI 1982 zwolniony. W 1987 członek RKS, odpowiedzialny za kontakty RKS z wrocławskimi zakładami ze wsch. części miasta (m.in. Polar, Aspa, WSK), organizator lokali dla RKS, kolporter; od 1985 zaangażowany w druk pisma „U Nas”. Współzałożyciel samorządu pracowniczego w Polarze, w opozycji do RKW (1987).

W 1989 współorganizator reaktywowanej „S” w Polarze, wiceprzewodniczący KZ, do 1993 członek Rady Delegatów Zakładu.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry