Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Falkowski Tadeusz

Tadeusz Falkowski, ur. 8 X 1937 w Cezarynie k. Łucka na Wołyniu. Ukończył I Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Koszalinie (1966).

W 1954 tokarz w Stoczni Rzecznej w Głogowie, 1954-1956 tokarz-instruktor w Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile, 1956-1963 w Koszalińskiej Wytwórni Części Samochodowych, 1963-1964 mistrz w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Koszalinie, 1964-1966 w Przemysłowo-Handlowej Spółdzielni Inwalidów Inpromet tamże, 1966-1968 kierownik zakładu w Koszalińskich Zakładach Przemysłu Terenowego, 1968-1985 technolog i mistrz w Zakładach Maszyn i Urządzeń Technologicznych Unitra-Unima – Zakładzie Techniki Próżniowej w Koszalinie, 1985-1986 specjalista ds. normowania w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Koszalinie, 1986-1989 kierownik warsztatów w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół tamże. 1960-1962 radny Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie. 1961-1963 w ZMS, 1968-1970 w PZPR.

20-25 VIII 1980 uczestnik strajku w Unitrze-Unimie; od IX 1980 w „S”.

1982-1983 drukarz i kolporter niezależnego czasopisma „Grudzień ’81. Gazeta Gazeta „Gazeta”, podtytuł: „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Lublin – Tomaszów”, zainicjowane i wydawane 31 III 1986 – 7 V 1990 przez Annę Truskolaskę, w oparciu o sieć kontaktów i informacji Biura Informacji TZR Środkowo-Wschodniego; od n-ru 2 (z IV 1986) z podtytułem „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 7 (z 15 IX 1986) „Pismo «Solidarności». Puławy – Świdnik – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 19 (z jesieni 1987) „Pismo członków «Solidarności»”, od n-ru 4 (33) z V 1989 jako „Gazeta Poza Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, od nr 7(36) z XI 1989 jako „Gazeta Poza Wszelką Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, ostatni nr 6 (43) z 7 V 1990 jako „Gazeta Samorządna. Pismo nie tylko członków «Solidarności»” Wojenna NSZZ «Solidarność» w Koszalinie” (druk w garażu jego domu wraz z Tadeuszem Charzyńskim, Jackiem Formanowiczem i Jerzym Połomskim).

1989-1991 specjalista ds. energetycznych w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Rolniczego w Koszalinie.

Autor wynalazków: elektrowni wodnej na lejkowatym przepływie wody, pala przeciwsztormowego oraz uniwersalnego korka do wina.

Leszek Laskowski

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry