Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Falkowski Wojciech Krzysztof

Wojciech Krzysztof Falkowski, ur. 7 XI 1959 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Hydrotechniki (1986).

Od X 1980 członek NZS PG, drukarz niezależnych wydawnictw (we współpracy z Bogdanem Borusewiczem), drukarnia w mieszkaniu jego rodziców.

14 XII 1981 wydrukował i rozkolportował ulotkę w kolejkach SKM, 16 XII 1981 odezwę do żołnierzy; 1981-1983 drukarz, kolporter podziemnych wydawnictw i ulotek oraz Wydawnictwa Alternatywy Alternatywy „Alternatywy”, rocznik polityczny wydawany przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej w Krakowie w l. 1986–1989. (we współpracy m.in. z Piotrem Kapczyńskim, Zbigniewem Nowkiem, Markiem Wachnikiem, Ryszardem Puszem, Bogdanem Dziadziuszko, Danutą, Albiną i Izabelą Zientarskimi); 1982-1983 związany z Radiem „S” w Gdańsku, organizator nadajników, kolporter nagranych kaset, współorganizator kilkunastu emisji na terenie Gdańska (Wrzeszcza, Zaspy, Przeróbki, Stogów) i w Sopocie (we współpracy m.in. z B. Borusewiczem, I. Zientarską, Moniką Ternowską, Krzysztofem Dobrowolskim, Adamem Wojdakowskim, Hanną Ossowską i Janem Stefańskim). W X 1982 członek KS w czasie strajku na PG (w związku z delegalizacją „S”). 1986-1987 zatrudniony jako konserwator stażysta w Remontowo-Budowlanej Spółdzielni Pracy w Żukowie; 1987-1988 asystent projektanta w Biurze Studiów i Projektów Radia i Telewizji Gdańsk; 1988 z–ca dyr. ds. technicznych w firmie Technex Sp. z o.o. w Gdańsku.

1989-1996 dyr. i prezes Zarządu w PHU Ekol Sp. z o.o. tamże; od 1996 prezes Zarządu Ecol-Unicon Sp. z o.o. tamże. 1990-1995 członek i przewodniczący gdańskiego oddziału Junior Chember International. 1996-2007 członek i prezydent Lions Club Gdańsk.

Odznaczony Medalem z okazji 25-lecia „S” (2005).

Krzysztof Filip

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry