Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fedorowicz Tadeusz

Tadeusz Fedorowicz, ur. 4 X 1937 w Grandziczach k. Grodna (obecnie Białoruś). Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1970).

1955-1958 sekretarz GRN w Witkowie Śl. 1958-1960 zasadnicza służba wojskowa; 1960-1983 na kierowniczych stanowiskach w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świebodzicach.

Od jesieni 1980 członek KZ „S” w PGKiM.

W 1983 zwolniony z pracy, do 1985 bez stałego zatrudnienia. 1983-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Mikołaja w Świebodzicach. Od 1984 członek nieformalnej grupy konspiracyjnej działającej w Świebodzicach; od 1985 organizator i koordynator kolportażu wydawnictw podziemnych tamże (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Ogniwa”, „Niezależnego Słowa”, „Z Rąk do Rąk”, „Naszego Głosu”, książek Instytutu Literackiego w Paryżu i NOWej), uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, zbiórek pieniędzy na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 1984-1989 współorganizator i uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja i Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. 1985-1990 kierownik placówki Zakładu Gazownictwa Wałbrzych Oddział Świebodzice. 1987-1989 przedstawiciel Komisji Interwencji i Praworządności „S” Dolny Śląsk w Świebodzicach. Wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu.

W 1989 członek KO przy Mieczysławie Tarnowskim w Wałbrzychu i przewodniczący KO „S” w Świebodzicach; 1989-1990 sekretarz KZ „S” w ZG w Wałbrzychu Oddział Świebodzice, do 1993 przewodniczący MKK w Świebodzicach; 1990-1993 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR. 1990-1997 dyr. naczelny Zakładu Obsługi Komunalnej w Świebodzicach, członek KZ „S” tamże. Od 1997 na emeryturze. 1994-2006 radny Miasta Świebodzice: 1994-1998 wiceprzewodniczący Rady, 1998-2002 członek Zarządu miasta. Od 1989 członek Związku Sybiraków, od 1995 prezes Koła ZS w Świebodzicach.

Odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru (2004), Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

Do 13 IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR; 22 X 1987 – 1990 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Świebodzice

Opcje strony

do góry