Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fedyszak-Radziejowska Barbara

Barbara Fedyszak-Radziejowska, ur. 11 X 1949 w Chorzowie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek etnografia (1972), w 1993 doktorat z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

W III 1968 uczestniczka wieców na UW. 1969-1972 przewodnicząca Koła Naukowego Etnografów na UW. 1973-1984 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. 1973-1980 w ZNP.

Od X 1980 w „S”.

1982-1988 kierowała pracami grupy socjologów pn. Zespół w ramach podziemnej struktury Armenia, prowadzących dla RKW Mazowsze analizy nastrojów społecznych środowisk działających w niejawnych strukturach „S”. 1985-1986 jako szefowa Zespołu uczestniczka przygotowań do I Międzyzjazdowej Konferencji podziemnej „S”. 1984-1987 autorka (ps. LKS) w podziemnym łódzkim piśmie „Arka”. 1984-1987 bez zatrudnienia. Od 1987 pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. 1987-1989 członek podziemnej „S” w IRWiR PAN.

Od 1989 członek, przewodnicząca/wiceprzewodnicząca KZ „S” w IRWiR PAN. 1995-2010 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydz. Administracji i Nauk Społecznych PW. 2007-2011 członek Kolegium IPN, od IV 2010 przewodnicząca. 2009-2010 członek Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP Lechu Kaczyńskim.

Autorka i redaktor publikacji z zakresu socjologii wsi, m.in. ''Nowi gospodarze dawnych PGR. Przekształcenia państwowego rolnictwa'' (1995), ''Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocnicze – liderzy – organizacje pozarządowe'' (2005), ''Wieś i rolnictwo w debacie publicznej – stereotypy, polityka, wiarygodność'' (2010). Publicystka w „Arcanach”, „Gościu Niedzielnym”, „Naszym Dzienniku”, „Nowym Państwie”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Polskiej codziennie”. Uczestniczka debaty publicznej na tematy społeczne i polityczne.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), laureatka Nagrody Fundacji Solidarna Wieś im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego (2010).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry