Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fela Józef

Józef Fela, ur. 3 VII 1957 w Goruszowie k. Tarnowa. Ukończył Policealne Studium Chemiczne w Tarnowie (1978).

25 VI 1976 przypadkowy uczestnik demonstracji w Radomiu, pobity, zatrzymany, przewieziony do KW MO w Tarnowie, przez 2 doby przesłuchiwany, bity, zastraszany. 1978–1979 pomocnik wydmuchiwacza w Hucie Szkła w Tarnowie, 1979–1981 suwnicowy w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. 1979–1984 w KPN.

29–31 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; od X 1980 członek KZ. 1980 – XII 1981 uczestnik kilkunastu akcji KPN w Katowicach i Dąbrowie Górniczej (plakatowanie, malowanie haseł na murach), wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; kolporter ulotek i niezależnego pisma „Wolny Związkowiec” w zakładzie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej.

13–23 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie, członek KS na Wydz. Walcowni Dużej, odpowiedzialny za zabezpieczenie techn. i przygotowanie do obrony w razie ataku sił milicyjno-wojskowych, współwykonawca radiostacji na Wydz. Walcowni Średniej, przez kilka dni nadawał komunikaty o sytuacji w HK. 23 XII 1981 zatrzymany i przesłuchiwany. Od 29 XII 1981 w ukryciu; zwolniony z pracy. 3 I 1982 zatrzymany w Tarnowie, przesłuchiwany, 9 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Sosnowcu, 10 II 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na 1,5 roku pozbawienia wolności, 11 II 1982 osadzony w ZK w Raciborzu i we Wrocławiu; od 24 XII 1982 półroczna przerwa w odbywaniu kary, w III 1983 zwolniony na mocy amnestii. VI – XII 1983 kierownik działu ekonomicznego w Biurze Projektów Miastoprojekt w Sosnowcu.

Od II 1984 na emigracji w RFN, nast. w USA. 1984–1989 ustawiacz maszyn w zakładzie metalurgicznym Mapes&Sprawl w Elk Grove, 1986–2006 kierownik produkcji w Laser Technologies w Batavii, od 2006 współwłaściciel zakładu produkcyjnego maszyn laserowych w West Chicago.

 11 I – 23 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry