Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Feliks Henryk Józef

Henryk Józef Feliks, ur. 11 IX 1963 w Ozimku k. Opola. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filologiczny (1990; student od 1983).

1983-1989 działacz NZS UWr; 25 IX 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, skazany przez Sąd Rejonowy tamże na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, 8 III 1985 zwolniony. 1984-1988 wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz. 1986-1989 aktywny uczestnik Pomarańczowej Alternatywy Alternatywy „Alternatywy”, rocznik polityczny wydawany przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej w Krakowie w l. 1986–1989. oraz nieformalnej grupy studenckiej Dwunastka; od 1987 kolporter pism podziemnych: „Z dnia na dzień”, „Obecność”, „CDN”; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, organizator manifestacji, zbiórek pieniędzy na działalność podziemną i pomoc dla represjonowanych; prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych. Uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

1989-1990 nauczyciel w IX LO we Wrocławiu. 1990-1994 radny Miasta Wrocławia. 1990-1992 asystent na Wydz. Filologicznym UWr, 1992-1995 dyrektor Wydz. Oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, 1995-1999 dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Wrocław-Krzyki, 1999-2000 prezes spółki ARP, 2000-2004 dyrektor wrocławskiego oddziału HJW, 2005-2006 z-ca dyrektora Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu, 2006-2007 prezes Zarządu Budopol SA, od 2006 wiceprezes Zarządu Gant Development SA.

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry