Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fic Andrzej

Andrzej Fic, ur. 23 II 1957 w Sopocie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdyni (1982).

1978-1982 robotnik rozdzielni robót i dokumentacji w Zakładach Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych Klimor w Gdyni. 11 XI 1979 uczestnik manifestacji patriotycznej w Gdańsku.

W VIII 1980 współinicjator strajku; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego.

Od II 1982 kierował jednym z najważniejszych wydawnictw podziemnych (pod zmienionymi nazwami funkcjonowało do 1989); uruchomił drukarnię wałkową Ząb (w lokalu Elżbiety Aleksandrow w Sopocie); drukarz i kolporter (z Zdzisławem Kościelakiem i Markiem Popławskim) podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Ząb”. V 1982 – 1989 bez zatrudnienia lub zatrudniany fikcyjnie w firmach prywatnych ze względu na tzw. obowiązek pracy. VI 1982 – 1989 m.in. z Leszkiem Koniecznym i Rafałem Kobylańskim inicjator, drukarz pisma „Nasz Czas”. 1983-1984 sygnował swoje publikacje jako Podziemna Inicjatywa Wydawnicza lub (J). W 1984 po nawiązaniu kontaktu z Bogdanem Borusewiczem, dzięki wsparciu finansowemu struktur podziemnych organizator drukarni w specjalnie wykupionym na ten cel lokum w Rumi Janowie (jako Oficyna Wydawnicza Kształt), 1985-1989 z Rafałem Kobylańskim i Marcinem Karpińskim drukarz książek, ulotek i prasy podziemnej, m.in. pisma „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego” (z Krzysztofem Dowgiałło i Witoldem Marczukiem – kolportaż), „Okno”, „Łącznik”, publikacji Solidarności Walczącej i NZS, ulotek nawołujących do bojkotu referendum w 1987, książek, m.in. ''Konspiry'', ''Sprawy kapitana Adama Hodysza''. Przy druku i kolportażu wydawnictw współpracowali: Mirosława Skórkowska, Emilia i Zenon Dobrowolscy, Elżbieta Wróblewska, Maria Kłosowska i Krzysztof Kiwenko.

I-XI 1990 kierownik drukarni ZR Gdańskiego, 1991-1992 na zwolnieniu lekarskim, 1993-2000 drukarz w kilku drukarniach w Trójmieście (IWA, Garmond, Drukarnia Gdyńska, Impresso). Od 2002 właściciel firmy poligraficznej Z.P. Archeus w Gdyni. 2009-2010 organizował demonstracje i akcje ulotkowe w Gdańsku (głównie w oparciu o Gdyński Klub Gazety Polskiej), krytyczne wobec sytuacji gospodarczej i politycznej, oraz dotyczące łamania prawa przez władze samorządowe. W 2011 autor kilku listów otwartych dotyczących naruszeń prawa i praw obywatelskich przez samorządowców i polityków.

Autor książek: ''Drukarnia podziemna w Trójmieście w latach wojny jaruzelsko-polskiej 1981-1989'' (Gdynia 2005); ''Na ulicach Gdyni – 17 grudnia 1970. Nowe fakty – nowe interpretacje'' (Gdynia 2014); ''„Ballada o Janku Wiśniewskim” – kłopotliwa prawda (uzupełnienie do książki: „Na ulicach Gdyni – 17 grudnia 1970”)'' (Gdynia 2015).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry