Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fic Andrzej

Andrzej Fic, ur. 23 II 1957 w Sopocie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdyni (1982).

1978–1982 robotnik rozdzielni robót i dokumentacji w Zakładach Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych Klimor w Gdyni.

11 XI 1979 uczestnik manifestacji patriotycznej w Gdańsku. W VIII 1980 współinicjator strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego.

W II 1982 uruchomił drukarnię wałkową Ząb (w mieszkaniu Elżbiety Aleksandrow w Sopocie); drukarz i kolporter (ze Zdzisławem Kościelakiem i Markiem Popławskim) podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Ząb”. V 1982–1989 bez zatrudnienia lub zatrudniany nieformalnie w firmach prywatnych ze wzgl. na obowiązek pracy. VI 1982 – 1989 współinicjator, drukarz podziemnego pisma „Nasz Czas”. 1983–1984 sygnował drukowane przez siebie publikacje jako Podziemna Inicjatywa Wydawnicza lub (J). W 1984 po nawiązaniu kontaktu z Bogdanem Borusewiczem, dzięki wsparciu finansowemu struktur podziemnych, organizator drukarni w specjalnie wykupionym na ten cel lokalu w Rumi-Janowie (jako Oficyna Wydawnicza Kształt). 1985–1989 drukarz (z Rafałem Kobylańskim i Marcinem Karpińskim) książek, ulotek i podziemnych pism, m.in. „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego”, „Okno”, „Łącznik”, publikacji SW i NZS.

I – XI 1990 kierownik drukarni ZR Gdańskiego, 1991–1992 na zwolnieniu lekarskim, 1993–2000 drukarz w kilku drukarniach w Trójmieście (IWA, Garmond, Drukarnia Gdyńska, Impresso). Od 2002 właściciel firmy poligraficznej Z. P. Archeus w Gdyni. 2009–2010 organizator demonstracji i akcji ulotkowych w Gdańsku, dot. sytuacji gospodarczej i politycznej oraz łamania prawa przez władze samorządowe. W 2011 autor kilku listów otwartych dot. naruszeń prawa i praw obywatelskich przez samorządowców i polityków.

Autor książek: Drukarnia podziemna w Trójmieście w latach wojny jaruzelsko-polskiej 19811989 (2005); Na ulicach Gdyni – 17 grudnia 1970. Nowe fakty – nowe interpretacje (2014); „Ballada o Janku Wiśniewskim” – kłopotliwa prawda (2015).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry