Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Figiel Wojciech

Wojciech Figiel, ur. 24 III 1950 w Sosnowcu. 1966-1968 uczeń Technikum Hutniczo-Mechanicznego tamże (nauki nie ukończył z powodu trudnej sytuacji materialnej).

W 1968 zatrudniony w Hucie Ferrum w Katowicach, 1968-1971 w Sosnowieckim Zakładzie Przemysłu Terenowego, 1968-1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971-1973 zatrudniony w Północnych Zakładach Obuwniczych w Słupsku, 1973-1978 w KWK Mysłowice, 1978-1983 w KWK Sosnowiec (górnik). 1978-1980 sporadycznie kolporter ulotek KSS KOR wśród znajomych na terenie kopalni.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ; 3 V 1981 współorganizator obchodów 3 Maja na stadionie klubu Zagłębie Sosnowiec; w VII i XII delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Latem 1981 na terenie kopalni i w miejscu zamieszkania (Sosnowiec-Zagórze) SB rozrzucała ulotki z pogróżkami pod jego adresem. 7 VIII 1981 organizator strajku ostrzegawczego w kopalni, przewodniczący KS, 31 VIII 1981 oskarżony (z pozostałymi członkami KZ) o ograniczenie wolności funkcjonariuszom państwowym i znieważenie godła ZSRS. IX/X 1981 gość obrad I KZD; 27 X – 11 XI 1981 uczestnik strajku w KWK Sosnowiec, przewodniczący KS.

12/13 XII 1981 po rewizji w domu zatrzymany, przewieziony do KM MO w Sosnowcu, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, następnie w Katowicach (ok. 3 tyg.), ponownie w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa, ponownie w Nowym Łupkowie i Katowicach; podczas internowania wielokrotne rewizje w domu; zwolniony 23 XII 1982. W II 1983 wzywany na rozmowy do siedziby SB w Sosnowcu.

Od VIII 1983 na emigracji w USA; 1984-1985 zatrudniony dorywczo w farbiarni i papierni, od 1985 operator frezarki komputerowej w fabryce w New Britain (Connecticut).

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony

do góry