Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Figołuszka Krzysztof

Krzysztof Figołuszka, ur. 5 III 1952 w Siemianowicach Śląskich. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Julian w Piekarach Śląskich (1969).

1969–1982 górnik, nast. brygadzista Oddziału Wydobywczego, nast. Likwidacyjnego i Zbrojenia Ścian w KWK Julian; 1974–1975 przew. koła ZMW. 1–3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK Julian, członek KS. Od IX 1980 w „S”. Członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ. W 1981 członek KOWzP w KWK Julian. 27 X–12 XI 1981 uczestnik strajku w KWK Sosnowiec w Sosnowcu (jako przedstawiciel KWK Julian, wspólnie z Januszem Lewandowskim).

14–18 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku w KWK Julian, przew. KS. 19 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Piekarach Śląskich, przetrzymywany w AŚ w Bytomiu. 15 I 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. 16 I 1982 zwolniony. Zwolniony z pracy. 1982–1984 krajacz szyb w prywatnej Wytwórni Szkła Laboratoryjnego i Kryształów w Siemianowicach Śląskich. 1982–1984 kilka razy w mies. rewizje w domu, wzywany do KM MO w Siemianowicach Śląskich lub zabierany z zakładu pracy na przesłuchania, zatrzymywany. Od V 1982 we współpracy z J. Lewandowskim kolporter prasy podziemnej i ulotek na terenie Piekar Śląskich. 1984–III 1986 ślusarz monter konstrukcyjny w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach, 1986–1989 monter/spawacz w RSP w Rogoźniku.

1989–1993 w Niemczech – prace budowlane, 1992–IX 2004 właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego w Rogoźniku. X 2004–2007 w Wielkiej Brytanii, pracownik agencji Task Force – sprzątacz w Nottingham, VI 2007–2015 w Nottingham City Council.

Od 2009 w zw. zaw. Unite the Union. Od VII 2015 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Julka.

Halina Żwirska

Piekary Śląskie, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry