Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fijak Zbigniew

Zbigniew Fijak, ur. 14 XI 1953 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, kierunek etnografia (1977).

1977–1990 pracownik naukowy w Katedrze Etnografii Słowian UJ.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator „S” na UJ, nast. sekretarz Komisji Wydziałowej na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UJ.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S”, gł. w poligrafii, od IV 1982 wydawał m.in. podziemne pisma „Serwis Informacyjny RKW «S» Małopolska” oraz „Aktualności”; od VI 1982 szef poligrafii RKW. 13 IX 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO i AŚ w Krakowie, 17 II 1983 skazany w trybie doraźnym przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. 29 IV 1983, Izba Wojskowa SN uchyliła orzeczenie o warunkowym zawieszeniu kary (przez 3 mies., dzięki pomocy prof. Adama Szymusika, przebywał na obserwacji w Klinice Psychiatrycznej PSK w Krakowie), 3 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1984–1985 członek Towarzystwa Pomocy Więzionym za Przekonania i ich Rodzinom w Krakowie. 1985–1987 działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy tamże. 1987–2010 w Towarzystwie Przyjaciół Piwnicy pod Baranami, sekretarz zarządu. 21 I 1987 – 1989 szef Komisji Interwencji i Praworządności „S” Regionu Małopolska (we współpracy z Arcybiskupim Komitetem Pomocy), m.in. przeprowadził akcję wypłat rekompensujących utracone zarobki dla kilku tys. pracowników HiL po strajku w IV/V 1988. 25–28 VIII 1988 organizator (z ks. Kazimierzem Jancarzem) Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

W 1989–1990 członek Krakowskiego KO. 3 IV 1990 stanął na czele Komisji Praworządności powołanej w Krakowie jako organu KKO. W 1990 szef Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji b. funkcjonariuszy SB w Krakowie. 1990–1997 w ROAD/UD/UW, członek władz krakowskich i regionalnych, 1991–1995 dyr. Biura Parlamentarnego UD/UW w Krakowie. 1990–1991 w Kancelarii Senatu RP, szef Biura Interwencji w Krakowie. 1990–1998 radny Krakowa z listy KKO, nast. UW. W 1991 kierownik Biura Informacji Urzędu Miasta Krakowa. 1997–2000 w SKL (członek władz krakowskich i regionalnych), 1997–1999 dyr. Biura Parlamentarnego AWS w Krakowie. 1999–2002 dyr. Magistratu w Urzędzie Miasta Krakowa. 2001–2010 w PO (członek władz krakowskich i regionalnych, od 2006 bez funkcji). Od 2005 z-ca dyr. departamentu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1980–1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SO krypt. Union; 1981–1984 przez Wydz. III-1 KW MO/Wydz. III WUSW w ramach SOS/SOR krypt. Niedźwiadek; 1982–1990 przez Wydz. III-1 KW MO/Wydz. III/WOKPP WUSW w ramach SOR krypt. Konspiratorzy; 1985–1987 przez Wydz. III-1 WUSW w ramach SOS krypt. Chudy; 1985–1990 przez Wydz. III/WOKPP WUSW w ramach SOR krypt. Pacyfiści; 1987–1989 przez Wydz. III-1 w ramach SOS krypt. Greta; 1988–1989 przez Wydz. III w ramach SOR krypt. Zlot.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry