Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Filar Daniel

Daniel Filar, ur. 16 VII 1926 w Sokalu (obecnie Ukraina), zm. 3 XII 1993 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawno-Ekonomiczny (1952).

Od 1939 wraz z rodziną w Krakowie, uczeń Szkoły Handlowej, następnie uczestnik tajnych kompletów. 1945-1947 student Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni. 1950-1951 zatrudniony w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kaliszu, 1952-1984 nauczyciel w Szkole Handlowej w Kaliszu (od 1976 Zespół Szkół Ekonomicznych). Od 1980 członek Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 1981 kaliskiego KIK.

Od IX 1980 w „S”, jesienią 1980 współzałożyciel (wraz z Telesforem Kasprzakiem), przewodniczący KZ Pracowników Oświaty i Wychowania „S” w Kaliszu, następnie przewodniczący Wojewódzkiej Sekcji OiW „S” tamże; VI-VII 1981 delegat na I WZD Woj. Kaliskiego, członek ZR, delegat na I KZD, członek KKR.

Po 13 XII 1981 nie angażował się w działalność podziemną „S” (przekazywał niewielkie ilości podziemnych wydawnictw). Od 1984 na emeryturze. W 1980 absolwent Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego we Włocławku, w 1989 Instytutu Wyższej Kultury Rodzinnej przy KUL.

Od 1989 członek KO „S” w Kaliszu. Od 1989 w Chrześcijańsko-Demokratycznym Stronnictwie Pracy, w 1990 członek Rady Naczelnej ChDSP; od 1990 w PC; od 1992 w KLD. 1990-1993 radny Miasta Kalisz z listy KO „S”, 1991-1993 delegat do Sejmiku Samorządowego Woj. Kaliskiego.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry