Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Filak Jerzy

Jerzy Filak, ur. 28 VIII 1950 w Kozłówce. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1977).

1977-1978 referent w Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel, w 1979 w Państwowych Zakładach Lotniczych Hydral, 1979-1982 referent ds. doskonalenia kontroli i usług w Spółdzielni Pracy Elektron. 1976-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, kolporter wydawnictw niezależnych. 13 XII 1977 współzałożyciel wrocławskiego SKS, 1977-1979 członek redakcji niezależnego pisma SKS „Indeks”; 3 V 1979 współzałożyciel Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu. Przed VIII 1980 kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Elektronie; w 1981 wiceprzewodniczący Międzyspółdzielnianej Komisji „S” zrzeszającej spółdzielnie pracy, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR.

Po 13 XII 1981 w kontakcie z przewodniczącym RKS Władysławem Frasyniukiem, uczestnik akcji ulotkowych, doraźnie drukarz ulotek. 2 X 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, 28 VI 1983 zwolniony na mocy amnestii. 11 X 1985 ponownie aresztowany, 12 VI 1986 skazany na 10 mies. więzienia, zwolniony po 9 mies. 1984-1986 i 1989-1990 fizyk w Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu, 1986-1987 specjalista ds. pomiarów elektrycznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Wojewodzianka tamże, 1987-1989 fizyk w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

W 1989 referent w firmie Data-Start we Wrocławiu, od 1990 współwłaściciel firmy komputerowej Rankor, od 2006 informatyk w MPK we Wrocławiu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

16 III 1977 – 29 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Próba.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry