Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fila Bronisław

Bronisław Fila, ks., ur. 7 XII 1922 w Mazurach, k. Kolbuszowej, zm.  26 XI 1985 w Jarosławiu. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, (1949), doktorat z socjologii (1976).

1949–1950 wikariusz w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim, 1950–1951 św. Wojciecha i św. Stanisława (kościół farny) w Rzeszowie, 1951–1966 kolegiacie Bożego Ciała w Jarosławiu, katecheta w Kidałowicach i Pawłosiowie, od 1952 nauczyciel religii w szkołach jarosławskich, od 1966 proboszcz w kolegiacie Bożego Ciała w Jarosławiu. Od 1968 wicedziekan dekanatu jarosławskiego, od 1969 dziekan jarosławski, nast. dekanatu Jarosław-Zachód (1971). Od 1975 kustosz reaktywowanej kapituły kolegiackiej w Jarosławiu, odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu (1975), archiprezbiter (1978), kapelan Ojca Świętego (1983).

1966 bez zezwolenia władz przeprowadził remont sal katechetycznych i przystosowanie ich do nauczania religii. 10–11 VII 1971 organizator uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej. Zaangażowany w budownictwo sakralne w swoim dekanacie, m.in. dzięki środkom pieniężnym zbieranym wśród Polonii amerykańskiej, do 1985 z jego pomocą powstały trzy kościoły. 28 IV 1985 po uroczystości w Jarosławiu, w nocy zbudowano tymczasową kaplicę poświęconą przez bp. Stefana Moskwę (od IX 1985 parafia Miłosierdzia Bożego). 1977 uczestnik akcji zbierania podpisów ks. i wiernych diecezji przemyskiej do marszałka sejmu ws. zaniechania represji wobec uczestników protestów z VI 1976 i objęcia amnestią aresztowanych i skazanych, krytycznie wypowiadał się o walce z religią prowadzonej przez system komunistyczny, objęty inwigilacją ze strony p. IV RUSW Jarosław.

Od jesieni 1980 wspierał „S”, w kolegiacie odbywały się nabożeństwa religijno-patriotyczne, m.in. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, 20 XI 1981 poświęcono sztandar jarosławskiej „S”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13. dnia każdego mies. organizator mszy św. za Ojczyznę, krytycznie wypowiadał się o sytuacji w kraju, internowaniach działaczy, ograniczaniu swobód obywatelskich i zawieszeniu działalności „S”, jako dziekan poręczył za aresztowanego katechetę z Jarosławia ks. Władysława Drewniaka i wziął udział w jego procesie. 1984 współorganizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

Uhonorowany pośmiertnie Krzyżem Semper Fidelis (2005).

Od 6 I 1964 rozpracowywany przez MO w Jarosławiu (od 29 VIII 1975 Wydz. IV KW MO w Przemyślu, od 4 XII 1984 RUSW w Jarosławiu) w ramach TEOK (nr 27869).

Piotr Chmielowiec

Opcje strony

do góry