Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Filipczyk Andrzej

Andrzej Filipczyk, ur. 8 VII 1957 w Rzeszowie. Ukończył Pomaturalną Szkołę Techniczną w Rzeszowie (1979). Geodeta.

1979-1985 topograf, kartograf w Zakładzie Topografii, Kartografii i Reprodukcji rzeszowskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego, od X 1986 pracownik Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

Od IX 1980 w „S”.

Od 1982 kolporter ulotek i wydawnictw podziemnych. 1983-1986 członek Solidarności Walczącej w grupie Andrzeja Kucharskiego (wraz z Leszkiem Rybakiem, Józefem Kycem, Wiesławem Myśliwcem, Jerzym Kajakiem, Romanem Sroką, Sławomirem Krukiem), organizator siatki kolportażowej SW w regionie, akcji ulotkowych, wykonawca materiałów fotograficznych do druku techniką sitodruku. Uczestnik jednej emisji nadającego w Rzeszowie radia SW – Radio Wolna Polska. 17 II 1985 aresztowany, skazany (wraz z Jerzym Kajakiem i Romanem Sroką) w pokazowym procesie na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Łęczycy, wielokrotnie bity i karany za upominanie się o prawa więźniów politycznych i swobody obywatelskie, uczestnik 2 protestów głodowych (5- i 30-dniowego), 17 IV 1986 zwolniony. W VI 1986 złożył rezygnację z członkostwa w SW, następnie współpracownik RKW w Rzeszowie. W 1987 uczestnik (m.in. wraz z Tadeuszem Kansym, Janem Wyciślikiem) akcji ujawniania działalności „S”. 31 VIII 1988 współzałożyciel (z Janem Wyciślakiem i Wandą Wojturską) pierwszego po 13 XII 1981 działającego jawnie Komitetu Organizacyjnego „S” w PRBP.

VI 1989 – I 1990 członek RKW odpowiedzialny za przygotowanie wyborów regionalnych w „S”. Od 1992 członek władz regionalnych „S”, od 1995 członek Prezydium, skarbnik i wiceprzewodniczący ZR Rzeszów. W 2005 współzałożyciel, organizator, następnie pełnomocnik rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę, która ujawniała opinii publicznej nazwiska sędziów sądów powszechnych i wojskowych skazujących w l. 1980-1989 na kary więzienia działaczy opozycji, peerelowskich prokuratorów ścigających opozycję, funkcjonariuszy SB i ich tajnych współpracowników, a także nazwiska działaczy partyjnych szczebla regionalnego PZPR.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 19 XII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Poligraf; 1985 – 16 III 1990 w ramach SOR krypt. Ośmiornica, 18 II – 20 VIII 1985 Akta śledcze dot. kolportażu nielegalnych wydawnictw prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW w Rzeszowie.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry