Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Filipek Barbara

Barbara Filipek, ur. 2 I 1937 w Łodzi. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektryczny (1961).

1962–1997 konstruktor urządzeń energetycznych w Zakładach Aparatury Elektrycznej Ema-Elester w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ.

13 XII 1981 współorganizatorka strajku okupacyjnego z zakładzie, 1982–1989 przew. TKZ. 1981–1986 uczestniczka akcji pomocy w ramach Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1982–1984 współorganizatorka, uczestniczka akcji ulotkowych w zakładzie przed obchodami 1 i 3 V. 1982–1989 organizatorka we własnym mieszkaniu jednego z największych w Łodzi punktu kolportażu, który od 1984 był podstawą sieci kolportażu wydawnictw podziemnych RKW Ziemi Łódzkiej. 1982–1983 trzykrotnie przesłuchiwana. 1983–1989 uczestniczka spotkań Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, 1985–1989 Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NSJ. (oo. jezuici) w Łodzi. 1984–1989 kolporterka w Ema-Elester podziemnych pism, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, łódzka „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Łódzki”, „Głos Łodzi”, „Kurs”, książek wydawnictw NOW-a, Krąg, Rytm, CDN, Pokolenie, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, kalendarzy, banknotów, kart świątecznych i okolicznościowych. 1988–1989 członek prezydium MKO Ziemi Łódzkiej oraz RKW Ziemi Łódzkiej, 1989 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej Ziemi Łódzkiej.

1989–1997 przew. KZ. 1989–1990 członek Wojewódzkiego KO w Łodzi. Od 1997 na emeryturze.

1986–1989 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Niepoprawna.

Tomasz Czarnecki

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry