Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Filipowicz Mirosław

Mirosław Filipowicz, ur. 1 X 1918 w Iwoniczu-Zdroju, zm. 15 V 1986 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1939).

Przed 1939 w ZHP. We IX 1939 uczestnik wojny obronnej, następnie przez Węgry przedostał się do Francji, w XI 1939 wstąpił do Armii Polskiej; 1939-1940 zakwaterowany w ośrodku formowania Armii Polskiej w Coetquidan, żołnierz I Dywizji Grenadierów, uczestnik działań wojennych w obronie Francji, po walkach pod Lagarde i Merviller w niewoli, do IV 1945 w obozie jenieckim w Murnau. Po 1945 powrócił do kraju. Od 1946 aplikant sądowy w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu; od 1956 sędzia Sądu Woj. tamże.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 na emeryturze. W 1982 współzałożyciel Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu, z upoważnienia Komitetu obserwator procesów politycznych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, dokumentował przypadki naruszania prawa przez sądy powszechne i wojskowe i przekazywał hierarchii kościelnej oraz działaczom podziemnej opozycji; konsultant adwokatów w procesach politycznych; udzielał porad prawnych i zbierał informacje o potrzebujących pomocy w następstwie represji. Kolporter prasy podziemnej w środowisku prawników, m.in. „Z dnia na dzień”, „Biuletynu Dolnośląskiego”.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry