Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Filipowicz Maria Barbara

Maria Barbara Filipowicz, ur. 5 XII 1943 w Zarzeczu k. Bielska-Białej. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 34 w Łodzi (1957).

1970–1980 w PZPR.

1957 tkaczka w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Feliksa Dzierżyńskiego w Łodzi, 1958 ZPB im. Stanisława Kunickiego tamże, 1959–1982 ZPB im. Juliana Marchlewskiego tamże.

10–15 II 1971 uczestniczka strajku okupacyjnego przeciwko grudniowym podwyżkom cen żywności, członek delegacji prowadzącej rozmowy z komisją rządową.

26–31 VIII 1980 współorganizatorka strajku solidarnościowego z robotnikami Wybrzeża, członek KS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od 1981 KZ; XI 1980 przedstawicielka tkalni w rozmowach Tymczasowej Komisji Włókniarzy „S” z delegacją rządową.

13 XII 1981 uczestniczka powielania i kolportażu komunikatu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, podpisanego przez przew. KZ Jerzego Dłużniewskiego; 14 XII uczestniczka strajku okupacyjnego w zakładzie. 1981–1982 działaczka podziemnej „S” w zakładzie, współpracowniczka Międzyzakładowego Komitetu „S”, łączniczka przew. MKS J. Dłużniewskiego, organizatorka lokali konspiracyjnych, materiałów poligraficznych, kolporterka prasy podziemnej; zbierała składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 13 V 1982 współorganizatorka 15-minutowego strajku w zakładzie, zwolniona z pracy. Aresztowana, osadzona w ZK nr 2 w Łodzi, skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Bałuty na 3 mies. aresztu (w wyniku odwołania do Sądu Rejonowego dla Łódzi-Bałut wyrok zmniejszono do 2 mies.), osadzona w AŚ w Warszawie-Grochowie, 13 VII 1982 zwolniona. 1982 kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. 1982–1983 bez zatrudnienia. 1983 portierka w Spółdzielni Pracy Introplast w Łodzi, 1983–1985 sortowaczka skór w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Lalmi tamże. 1983–1989 współpracowniczka podziemnej „S” w ZPB im. Juliana Marchlewskiego, 1984–1989 RKW „S” Ziemi Łódzkiej. 1985–1991 prasowaczka w prywatnym zakładzie AWWA w Łodzi.

1992–1994 szwaczka w Firmie Odzieżowej AiJ tamże. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

1982–1985 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE krypt. Lala.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry