Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fiszer Jarosław Stanisław

Jarosław Stanisław Fiszer, ur. 25 VII 1956 w Kożuchowie k. Nowej Soli. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (1983).

1976-1980 w SZSP. Od 1976 działacz niezależnego ruchu wydawniczego, kolporter publikacji m.in. Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, NOWej, Młodej Polski i Bratniaka (Gdańsk), Suplementu i, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Robotnika” i innych, ulotek, kaset audio, kalendarzy; po VIII 1980 także m.in. wydawnictwa Errata (Szczecin), Krąg; właściciel udostępnianego zaufanym osobom księgozbioru niezależnych wydawnictw. 1978-1979 współpracownik ROPCiO. 1978-1980 uczestnik niezależnych rocznicowych demonstracji w Warszawie i Gdańsku (3 V, 11 IX), kilkakrotnie zatrzymywany przez MO. W 1979 działacz RMP.

Od IX 1980 w „S”; inicjator i organizator struktur „S” na UAM; 1980-1981 drukarz niezależnych wydawnictw; współpracownik redakcji pisma „Przegląd”; w 1981 „zaopatrzeniowiec” punktu z niezależnymi wydawnictwami w ZR; drukarz ulotek, szkoleniowiec w zakresie obsługi urządzeń poligraficznych i druku (wraz z Edwardem Maliszewskim). W XII 1981 uczestnik strajku studenckiego na UAM, w gronie osób zabezpieczających sprzęt poligraficzny i inny majątek trwały KZ „S” UAM.

W 1982 działacz podziemnych struktur „S”, członek TKZ w UAM. 1985-1992 pracownik naukowo-dydaktyczny na UAM.

W 1993 pracownik naukowy w Instytucie Ochrony i Kształtowania Środowiska w Poznaniu; w 1994 sprzedawca w sklepie zoologicznym; 1989-1994 wiceprezes i dyr. Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu; 1994-2000 dyr. ds. współpracy z zagranicą w Wyższej Szkole Bankowej tamże; 2005-2008 kanclerz Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy tamże.

3 IX 1979 – 19 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Poznaniu.

 

Cyryla Staszewska

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry