Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fiut Ryszard

Ryszard Fiut, ur. 25 V 1948 w Bielsku-Białej. Ukończył Technikum Włókiennicze tamże (1968).

1968-1969 pracownik Zakładów Przemysłu Wełnianego Krepol w Bielsku-Białej, 1969-2000 ZPW Merilana tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZPW Merilana, od XII 1980 sekretarz KZ, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Podbeskidzie.

Po 13 XII 1981 kolporter prasy podziemnej w ZPW.

Od III 1989 uczestnik reaktywowania „S” w Merilanie, sekretarz, od VII 1989 wiceprzewodniczący, 1992-2000 przewodniczący KZ, 1992-1995 delegat na kolejne KZD, członek KK; 1989-1995 przewodniczący Regionalnej Sekcji Przemysłu Lekkiego, 1989-1991 wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lekkiego, 1991-1992 przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Lekkiego. Od 2000 na rencie, pełnomocnik Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry