Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Flaczyński Mirosław

Mirosław Flaczyński, ur. 23 V 1952 w Wałbrzychu. Ukończył Technikum Radiowo-Telewizyjne w Dzierżoniowie (1970).

1970-1972 pracownik MPK w Wałbrzychu, 1972-1975 Przedsiębiorstwa Robót Górniczych tamże, w 1975 KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, 1975-1983 Wydz. Elektrociepłowni (E-34) Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. 1978-1981 członek ZSMP.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej Wydz. E-34 HK, wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Komisji Mieszkaniowej.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w HK, przewodniczący KS na Wydz. E-34. Po 13 XII 1981 zbierał pieniądze na pomoc represjonowanym i więzionym oraz ich rodzinom, 6 XI 1982 zatrzymany na terenie HK, przewieziony do KM MO w Dąbrowie Górniczej, przesłuchiwany, 6 XI 1982 rewizja w mieszkaniu, 8 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 3 XII 1982 aresztowany, 25 III 1983 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysoką karę grzywny, 28 III 1983 zwolniony; zwolniony z pracy. Od 1983 organizator kolportażu „Wolnego Związkowca”, ulotek itp. 1983-1984 pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator w Dąbrowie Górniczej, 1984-1991 Spółdzielni Mieszkaniowej Metalurg. 1988-1989 członek, następnie wiceprzewodniczący Tymczasowej KZ „S” przy SM Metalurg.

Od 1991 właściciel zakładu instalacji remontowo-budowlanych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych w Dąbrowie Górniczej; równocześnie 1992-1997 pracownik Zakładu Remontowo-Budowlanego przy SM Metalurg tamże.

4 V 1982 – 3 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydz. V 1 Dep. V MSW/Wydz. K-1 WUSW w Katowicach i MUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOR krypt. Krab; 9 IX 1982 – 1985 przez RUSW w Dąbrowie Górniczej/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR (od 10 VII 1984) krypt. 7 nadzorowanej przez Wydz. VI Dep. V MSW.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry