Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Foltyn Leon

Leon Foltyn, ur. 22 VIII 1947 w Pieszycach k. Dzierżoniowa. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Wydz. Mechaniczny (1978).

1966-1969 zatrudniony w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie, 1969-2001 w Fabryce Samochodów Dostawczych tamże.

Od IX 1980 w „S”, 15-17 IX 1980 współorganizator strajku w FSD w Nysie, członek KS, sygnatariusz porozumienia z dyrekcją FSD, przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w FSD, następnie przewodniczący KZ, w III i VII 1981 delegat na I WZD Regionu (Ziemia Opolska) Śląsk Opolski.

14 XII 1981 uczestnik oflagowania FSD i akcji ulotkowej na jej terenie, następnie organizator KZ „S” przy FSD. Zatrzymany przez SB po proteście w związku ze zbrodnią w KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. (2-krotnie zawieszał wieniec na dzwonnicy katedry nyskiej); kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. prasy; zaangażowany w zbieranie składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym; uczestnik manifestacji w Nysie. 1982-1985 współorganizator spotkań nyskiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, Strzelcach Opolskich, Kamiennej Górze, Głogowie i Grodkowie, zwolniony 23 VII 1982. Po wyjściu uczestnik nielegalnych spotkań z działaczami z Zakładów Urządzeń Przemysłowych, Fabryki Pomocy Naukowych; kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, książek, kalendarzy. 31 VIII 1985 aresztowany, do 17 II 1986 przetrzymywany w AŚ przy WUSW w Opolu, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Opolu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny. Wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

W 1989 przewodniczący, do 2001 członek KZ „S” w FSD KZ. 2001-2006 bezrobotny, XI 2006 – V 2008 pracownik Eko-Vimar Orlański, od 2008 na emeryturze. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.

Odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Pracownik FSO (1994).

Do 18 II 1987 rozpracowywany przez p. V/III RUSW w Nysie w ramach SOR krypt. Samorządni; 4 IV 1987 – 3 X 1988 przez p. V/III RUSW w Nysie w ramach KE krypt. Kioskarz.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Nysa

Opcje strony

do góry