Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Folcik Edward

Edward Folcik, ur. 20 III 1943 we Lwowie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek germanistyka (1974).

1966-1968 nauczyciel w ZSZ w Bolesławcu, w 1969 w IX LO we Wrocławiu, od XI 1969 dokumentalista, następnie starszy dokumentalista w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel.

26-31 VIII 1980 współorganizator, uczestnik strajku w Dolmelu, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ: sekretarz i pełnomocnik ds. informacji; prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych w Dolmelu; redaktor audycji nadawanych przez radiowęzeł zakładowy. Od X 1980 oddelegowany do pracy w MKZ Wrocław/ZR Dolny Śląsk; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Grodkowie, zwolniony 15 X 1982. 30 X 1984 współzałożyciel Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu, w XI 1984 sygnatariusz inicjatywy obywatelskiej Bez Przemocy. 2 V 1988 uczestnik wiecu w Dolmelu z udziałem Władysława Frasyniuka.

II-IV 1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” w Dolmenu, VI 1989 – X 1990 oddelegowany do pracy w RKW „S” Dolny Śląsk/Oddziale Wojewódzkim „S” we Wrocławiu/ZR „S” Dolny Śląsk, w III 1990 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR; w IV 1990 delegat na II KZD. 1990-1998 pracownik ABB Dolmel Drives Ltd. we Wrocławiu: do 1994 kierownik Ośrodka Informacji Techniczno-Ekonomicznej, 1994-1997 pełnomocnik zarządu ds. informacji, 1997-1998 specjalista ds. marketingu i tłumacz, zwolniony w ramach redukcji zatrudnienia. Od 1998 właściciel firmy Biuro Tłumaczeń Deutsch & English; od 2008 na emeryturze.

W 1981 rozpracowywany przez KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Filolog.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry