Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fortuna Świętosław

Świętosław Fortuna, ur. 27 VII 1939 w Miechowie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1966).

1959-1960 pracownik Młodzieżowego Domu Kultury we Wrocławiu, następnie ZUS tamże, 1960-1961 referent i starszy referent na UWr i w Państwowym Arbitrażu we Wrocławiu, 1962-1974 radca prawny w PZU tamże, 1970-1976 w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy we Wrocławiu, 1977-2002 w Przedsiębiorstwie Ulic i Mostów w Kaliszu, 1978-1991 w PZU tamże. 1969-1981 w ZSL, oddał legitymację z powodu poparcia przez ZSL stanu wojennego.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w PUiM w Kaliszu z siedzibą w Borowie, od XI 1980 członek KZ, organizator społecznych dyżurów pomocy prawnej w MKZ, doradca prawny KZ-ów „S” oraz Komitetów Założycielskich Solidarności Wiejskiej w woj. kaliskim, następnie Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego Solidarności Wiejskiej w Kaliszu, VI i VI/VII 1981 delegat na I WZD (Województwa Kaliskiego) Regionu Wielkopolska Południowa, członek ZR, przewodniczący Sekcji Radców Prawnych przy MKZ, następnie ZR (we współpracy z Krystyną Kowalską i Maciejem Pawlakiem); autor tekstów prawniczych w prasie związkowej, m.in. „NSZZ «Solidarność». Pismo MKZ NSZZ «Solidarność» Województwa Kaliskiego” oraz „Biuletyn Informacyjny NSZZ RI «Solidarność». Kalisz”; od X 1981 oddelegowany do pracy w ZR jako radca prawny, 30 XI 1981 w Kaliszu sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

W I 1982 inicjator, sygnatariusz Listu do władz Kalisza z apelem o uwolnienie z internowania Jerzego Pietkiewicza; zatrzymany i przesłuchiwany w KW MO; współorganizator pomocy finansowej kaliskich prawników dla represjonowanych. 1989-1992 doradca prawny Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników Indywidualnych „S” w Kaliszu.

1990-1991 wykładowca na Uniwersytecie Ludowym im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Wacława Blizińskiego w Kaliszu, 1991-1995 radca prawny m.in. w Orbis SA Hotel Prosna, 1994-2002 w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych SA; od 2003 prowadzi kancelarię prawną w Kaliszu (wspólnie z Piotrem Szczepaniakiem). Od 1992 członek Zarządu Kaliskiej Fundacji Kultury, 1996-2003 członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Poznaniu. 2000-2006 w SKL. Od 2004 współzałożyciel i prezes Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich w Kaliszu. Od 2007 przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. Członek Śląskiego Związku Esperantystów.

Odznaczony Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1984), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003).

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry