Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Forystek Jakub

Jakub Forystek, ur. 20 VII 1942 w Osieku k. Jasła. Wykształcenie średnie techniczne, technik technologii drewna.

Przed 1980 zatrudniony jako kierownik techniczny w Spółdzielni Inwalidów Cel w Gorlicach i prezes Spółdzielni Inwalidów Piast w Głubczycach. Po odwołaniu z funkcji prezesa spółdzielni Piast zatrudniony w Spółdzielni Inwalidów Pokój w Nysie i w Spółdzielni Pracy Branży Drzewnej im. 22 Lipca w Prudniku.

W 1980 współorganizator struktur związkowych w rejonie Prudnika i Głubczyc. Sygnatariusz statutu „S”, złożonego do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (24 IX 1980). Inicjator utworzenia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” Ziemi Prudnickiej, obejmującego swoim obszarem działania zakłady w gminach Prudnik, Lubsza, Biała i Głogówek (5 XI 1980), 1980-1981 przewodniczący. Przewodniczący KZ w SPBD w Prudniku. 1980-1981 członek KKP, od VII 1981 członek ZR Śląska Opolskiego, do 26 X 1981 etatowy sekretarz ZR, delegat na I KZD, członek Komisji Programowej.

13 XII 1980 – 16 X 1982 internowany w Ośr. odosobnienia w Opolu, Nysie i Grodkowie (od 23 VIII 1981 w szpitalu, od 7 IX 1981 na przepustce). Po 13 XII 1981 odmówił podpisania deklaracji lojalności. Do 1989 działacz podziemnej „S” w rejonie Prudnika i Głubczyc.

3 II 1989, wraz z Bogusławem Bardonem, organizator spotkania założycielskiego KO Śląska Opolskiego (inicjatywa nie mająca poparcie władz „S”). W 1989 aktywny uczestnik kampanii wyborczej na rzecz kandydatów KO. 31 VIII 1989 inicjator utworzenia struktury „S” Rada Obywatelska Samorządu Ziemi Prudnickiej (także bez poparcia władz „S”).

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Prudnik

Opcje strony

do góry