Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frankowski Teofil

Teofil Frankowski, ur. 12 VIII 1950 w Dzierżoniowie, zm. 18 IV 2011 w Świdnicy. Ukończył Technikum Mechaniczne w Niemczy (1971).

1967–1968 pracownik Spółdzielni Pracy Żelmet w Dzierżoniowie, 1968 Dolnośląskiej Fabryki Krosien tamże, 1968–1989 mechanik, technolog, konstruktor w Zakładach Radiowych Diora tamże.

29–31 VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, wiceprzew. KS. Od IX 1980 w „S”; od 1 IX wiceprzew. Zakładowej Komisji Robotniczej, nast. wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, 14 XII 1980 – IX 1981 przew. KZ, od V 1981 przew. MKK Ziemi Dzierżoniowskiej; od VI 1981 wiceprzew. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Wałbrzychu Regionu Dolny Śląsk, w VI delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek prezydium ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Świdnicy (13 XII 1981 – 8 I 1982 prowadził głodówkę przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego), Kamiennej Górze (kilkukrotnie karany naganą oraz ograniczeniem korespondencji za niepodporządkowywanie się regulaminowi), Głogowie, Grodkowie i Uhercach, 4 XII 1982 zwolniony. XII 1982 – 1989 działacz podziemnej „S” w Diorze; 1982–1989 wielokrotnie przesłuchiwany. 1983–1986 produkował i rozprowadzał w środowisku opozycji gipsowe odlewy głowy Lecha Wałęsy. 1984–1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, 1988–1989 św. Jerzego tamże.

Od 28 III 1989 organizator „S” w Diorze, 7 IV – 3 VI 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego, V – XII 1989 przew. MKK Ziemi Dzierżoniowskiej. 1989–1990 członek KO Ziemi Dzierżoniowskiej. 1989–1991 własna działalność gospodarcza, 1992–1993 pracownik biura poselskiego Jerzego Eysymontta, 1994–2010 własna działalność gospodarcza. 1991–1998 w PC, 1998–2001 w AWS. 1994–2002 radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa kolejno z list PC i AWS, 2000–2002 członek Zarządu Miasta.

13–26 XI 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 23 III 1984 – 29 III 1985 przez p. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR; 3 IV – 16 VIII 1989 w ramach SOS krypt. Wolność; 7 VI 1988 – 25 VII 1989 w ramach SOR krypt. Prolog.

Ewa Chabros

Opcje strony

do góry