Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fraszek Aurelia

Aurelia Fraszek, ur. 9 XI 1933 w Dubnie (obecnie Ukraina). Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, kierunek fizyka (licencjat 1955) oraz WSP w Opolu, kierunek matematyka (1966).

1945–1948 w ZHP, 1955–1980 w ZNP.

1955–1998 nauczycielka w LO/Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, 1991–1997 dyr.

Od X 1980 w „S”; X współzałożycielka, od 17 X członek Komitetu Założycielskiego/Koła „S” w ZSO/KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Kluczborku. 1981–1995 organizatorka mszy za Ojczyznę w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

1982–1989 z mężem Grzegorzem organizatorka w swoim domu spotkań działaczy kluczborskiej „S” (kilkakrotnie poddana rewizji). 1982–1985 kolporterka wydawnictw podziemnych i emigracyjnych gł. książek i pism („Zeszyty Historyczne”) wydawanych przez Instytut Literacki w Paryżu i NOW-ą, rozprowadzanych m.in. wśród młodzieży licealnej. 1 V 1982 r. podczas pochodu (z nauczycielkami Cecylią Siwak, Dobromiłą Szymaniak i Urszulą Ślusarek oraz grupą młodzieży licealnej), żałobnym ubiorem zamanifestowała swój sprzeciw wobec stanu wojennego, 20 V 1982 po rewizji domu internowana, przetrzymywana w AŚ w Opolu i Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, 24 VII 1982 zwolniona. IX 1982 – 1983 w zw. z pochodem 1 V 1982 trwało postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu. 1982–1984 uczestniczka przemarszów z kościoła MBWW pod pomnik Adama Mickiewicza (na obecnym pl. Niepodległości), pod którym składano kwiaty, zapalano znicze i śpiewano pieśni patriotyczne i religijne. Od 1987 organizatorka pomocy charytatywnej dla dzieci. 1987–2013 współzałożycielka, członek KIK w Opolu Oddział w Kluczborku, 1994–2002 prezes oddziału i członek zarządu KIK w Opolu.

Od 1989 w „S” POiW/ZSO/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej POiW w Kluczborku. 1992–2004 organizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Kluczborku. Od 1998 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

9 III 1983 – 12 III 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Opolu/p. V/p. VI RUSW w Kluczborku w ramach KE krypt. Żmija.

Antoni Maziarz|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry