Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frąckowiak Marek

Marek Frąckowiak, ur. 2 X 1957 w Świebodzinie na Dolnym Śląsku. Absolwent Uniwersytety Wrocławskiego, kierunek nauki polityczne i Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia (1983).

Od 1974 instruktor harcerski, w X 1980 współtwórca warszawskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, od wiosny 1981 z-ca warszawskiego KIHAM. W 1980 współpracownik SKS we Wrocławiu, kolporter wydawnictw niezależnych, głównie „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Głosu”, książek NOWej i Głosu.

W X 1980 współzałożyciel NZS na UWr, członek władz uczelnianych. Jesienią 1981 współzałożyciel Niezależnego Ruchu Harcerskiego.

Po 13 XII 1981 kontynuował niezależną działalność harcerską, w 1982 współzałożyciel podziemnej kadrowej drużyny Beczka, prowadzącej działalność do 1983. Od wiosny 1983 kierował Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim, od końca 1983 poligrafią offsetową Zespołu Oświaty Niezależnej. W 1985 współorganizator i redaktor Wydawnictwa Oświatowego Bis. W VII 1985 aresztowany za kolportaż współredagowanego pisma „Bratnie Słowo”. Od 1986 członek ZON; drukarz m.in. pisma „KOS”, „Tu Teraz” i serii wydawniczą ''Zeszyty Edukacji Narodowej'', organizator kolportażu podziemnych wydawnictw edukacyjnych i szkoleń poligraficznych. W 1987 redaktor pisma młodzieżowego „Wielka Gra”. 1987-1989 pracownik Biblioteki Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 1988 współtwórca Porozumienia Niezależnych Środowisk i Organizacji Harcerskich, współinicjator powołania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w 1989 sekretarz generalny. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży i w podzespole ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego.

1989-1993 dyr. wykonawczy i członek zarządu polsko-amerykańskiej Fundacji Edukacja dla Demokracji. 1991-1992 pełnomocnik ministra edukacji narodowej ds. organizacji młodzieżowych, 1993-1995 dyr. programowy warszawskiego oddziału YMCA, 1995-1997 z-ca dyr. ds. administracyjnych spółki Empik, 1997-2003 z-ca dyr. ds. badań Związku Kontroli Dystrybucji Prasy; prezes Zarządu spółki Polskie Badania Czytelnictwa, 2000-2001 prezes Zarządu Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej; od 2003 z-ca dyr. generalnego w Izbie Wydawców Prasy.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry